REKLAMA
Drogi Wiadomości
1 Minuta czytania

Dalsze prace nad zmianą umowy o transporcie drogowym UE-Ukraina

Rada Unii Europejskiej zatwierdziła mandat, w ramach którego Komisja Europejska, reprezentując Unię Europejską, będzie prowadziła negocjacje z Ukrainą dotyczące zmiany umowy między UE a Ukrainą w sprawie transportu drogowego towarów.

Zdjęcie: Ministerstwo Infrastruktury, www.gov.pl/web/infrastruktura/

Ministerstwo Infrastruktury jest aktywnie zaangażowane w te prace. Dzięki wielotygodniowym, intensywnym działaniom rządu do mandatu dla Komisji Europejskiej został wprowadzony szereg postulatów Polski, które przygotowano z uwzględnieniem oczekiwań polskich przewoźników drogowych.

– Kolejny ważny etap na drodze do rewizji umowy jest za nami. Realizujemy ustalenia podjęte z przewoźnikami. Mam nadzieję, że negocjacje zrewidowanej umowy ze stroną ukraińską w oparciu o mandat, który Rada UE udzieliła dzisiaj Komisji Europejskiej przyczynią się do przywrócenia równowagi na rynku przewozów towarów między Unią Europejską a Ukrainą oraz wyjdą naprzeciw oczekiwaniom polskich przedsiębiorców działających na rynku przewozów drogowych towarów – powiedział minister infrastruktury Dariusz Klimczak.

Ideą leżącą u podstaw zawartej w czerwcu 2022 r. umowy między Unią Europejską a Ukrainą w sprawie transportu drogowego towarów było wsparcie dla gospodarki Ukrainy po napaści Rosji. Dotychczasowe funkcjonowanie tej regulacji, liberalizującej transport między UE a Ukrainą, znoszącej między innymi obowiązek posiadania zezwoleń na realizację przewozów drogowych przez przewoźników ukraińskich, doprowadziło do zachwiania równowagi na rynku unijnych przewozów drogowych.

Przyszłe negocjacje pomiędzy Komisją Europejską a Ukrainą będą kluczowym etapem, w trakcie którego zostanie ustalony ostateczny kształt zmienionej Umowy między UE a Ukrainą w sprawie transportu drogowego towarów.

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA