Budownictwo Wiadomości
2 Minuty czytania

Dariusz Blocher rezygnuje z kierowania Grupą Budimex

Dariusz Blocher – Prezes Budimex SA złożył 6 kwietnia br. przed Radą Nadzorczą swoją rezygnację z zajmowanego stanowiska Prezesa Zarządu. Jest to decyzja zaplanowana i związana z jego dalszym rozwojem zawodowym po 12 latach pełnienia funkcji lidera Budimeksu.

 
Dariusz Blocher, fot. Budimex
Dariusz Blocher, fot. Budimex
– Po 12 latach pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Budimex S.A podjąłem decyzję o rezygnacji z tej funkcji z dniem poprzedzającym Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Budimex S.A rozliczające działalność firmy w 2020 roku. Jest to decyzja zaplanowana. Powodem rezygnacji są przyczyny niezależne od spółki. Związane z możliwością objęcia innych, nieoperacyjnych zadań nadzorczych w ramach Grupy Ferrovial – mówi Dariusz Blocher. – Wierzę, że zdobyte doświadczenie będę mógł dalej wykorzystywać w  inny sposób, wspierając Budimex i Ferrovial w ich dalszym rozwoju – dodaje Dariusz Blocher.

– Formalną rezygnację zamierzam złożyć niezwłocznie po ustaleniu daty Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, jednak już dziś chciałem uprzedzić o mojej decyzji. Pracując w  Budimeksie przez ostatnie 19 lat poznałem wielu wspaniałych ludzi: zaangażowanych, otwartych, dla których wartości naszej firmy są ważne –
podkreśla Dariusz Blocher. – Wspólnie zbudowaliśmy niekwestionowanego lidera rynku z  największym, zdywersyfikowanym i  rentownym portfelem zamówień. Razem przeszliśmy zarówno przez dobre, jak i  bardzo trudne czasy, które nauczyły nas pokory i  pracowitości. Jednocześnie dążąc do rozwoju firmy nie zapominaliśmy o  wspieraniu innych, bardziej potrzebujących pomocy. Były to lata wytężonej pracy, ale także dużej satysfakcji z  rozwoju organizacji, dumy z  sukcesów naszych zespołów – mówi Prezes Budimeksu.

– Dziękuję naszym inwestorom, kontrahentom i  podwykonawcom, z  którymi przez ostatnie lata zrealizowaliśmy setki kontraktów budowlanych –
dodaje Dariusz Blocher.

Od 2009 do 2020 roku wartość sprzedaży Budimeksu wzrosła z  3,2 do 8,3 mld złotych. Jednocześnie liczba realizowanych kontraktów w  tym samym czasie powiększyła się z 80 do ponad 200, a  wartość całego portfela – z 5 do 12 miliardów złotych przy jednoczesnej poprawie rentowności z  6 do 7 procent.

Dariusz Blocher jest absolwentem Wydziału Mechaniki i  Budowy Maszyn Politechniki Częstochowskiej i  IESE Business School w  Barcelonie. Swoją karierę zawodową rozpoczynał w Fabryce Ahlstrom – Fakop. Od 1994 do 2002 roku związany był z  Pepsi Co. Polska, początkowo jako kierownik Oddziału Sprzedaży, dyr. ds. personalnych w  Dziale Sprzedaży i  Dystrybucji, zaś od 1998 roku w  roli był dyrektora ds. personalnych w  zakładach produkcyjnych oraz w  centrali Pepsi Cola w  Polsce. W  2002 roku Dariusz Blocher dołączył do Budimeksu SA. Został powołany na członka zarządu, dyrektora ds. zarządzania kadrami. Od 2009 roku Dariusz Blocher pełni funkcję Prezesa Zarządu, dyrektora generalny Budimeksu SA. W  2017 roku Budimex został największym generalnym wykonawcą budowlanym w  Polsce. W czerwcu 2019 r. Prezes Budimeksu otrzymał nominację na stanowisko Dyrektora Grupy Ferrovial Construction na Europę, gdzie zarządzał rynkiem europejskim Grupy Ferrovial: polskim, brytyjskim, irlandzkim i słowackim. Nową rolę łączył ze stanowiskiem prezesa Budimeksu w Polsce.

Tekst: Budimex SA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI