REKLAMA
Drogi Wiadomości
2 Minuty czytania

Dawna DK7 w okolicach Radomia zyska nową nawierzchnię

Pozamiejskie odcinki dawnej DK7 w okolicach Radomia będą miały nową nawierzchnię. Remont i związane z nim zmiany organizacji ruchu będą możliwe dzięki oddaniu do użytkowania w 2018 r. nowej obwodnicy Radomia w ciągu S7.

Wprowadzenie pierwszej większej zmiany organizacji ruchu planowane jest w dniu 7 marca 2019 r. w godzinach przedpołudniowych.

Nową nawierzchnię zyskają w sumie trzy odcinki dawnej drogi krajowej nr7 o łącznej długości około 27 km. Wyremontowane zostaną także odcinki chodników i dróg dojazdowych. Na niektórych, najbardziej zniszczonych fragmentach drogi przewidziana została wymiana całej konstrukcji nawierzchni. W ramach inwestycji wyremontowany zostanie dwujezdniowy odcinek dawnej DK7 od nowego węzła Radom Północ do granicy miasta Radomia o długości około 7 km (tzw. odcinek północny), odcinek od granicy miasta Radomia do węzła Radom Południe o długości około 6 km (tzw. odcinek środkowy) i odcinek od węzła Radom Południe w kierunku Szydłowca (tzw. odcinek południowy) o długości 14 km. Prace na tym ostatnim prowadzone są już od ubiegłego roku, dzięki temu, że ruch tranzytowy odbywa się po równoległym odcinku otwartej w roku 2017 drogi ekspresowej S7 od węzła Radom Południe do granicy województwa mazowieckiego i świętokrzyskiego. Odcinek południowy ma wymienioną nawierzchnię w około 80-procentach. Rozpoczynające się prace na odcinkach północnym i środkowym planowane są do końca sierpnia 2019 r. Na dwujezdniowym odcinku od węzła Radom Północ do granicy miasta zmiany organizacji ruchu polegały będą na zmykaniu naprzemiennie kolejnych fragmentów jezdnej jezdni i kierowaniu ruchu na jezdnię sąsiednią. Ruch odbywał się będzie jedną jezdnią w obu kierunkach (dla każdego kierunku dostępny będzie jeden pas ruchu). Na poszczególnych fragmentach jednojezdniowego odcinka od granicy miasta do węzła Radom Południe wprowadzony będzie ruch wahadłowy z możliwością kierowania ręcznego dla skuteczniejszego sterowania potokami ruchu. Z uwagi na szybko postępujące roboty drogowcy proszą kierowców o zwracanie szczególnej uwagi na częste zmiany tymczasowego oznakowania na remontowanych odcinkach.

W pierwszej kolejności w dniu 7 marca br. zamknięty zostanie 2-kilometrowy fragment zachodniej jezdni pomiędzy Jedlińskiem a Wsolą za węzłem Radom Północ (w kierunku Radomia). Ruch w obu kierunkach na tym odcinku odbywał się będzie jezdnią wschodnią (w kierunku Warszawy). W ciągu kilku dni planowane jest również wprowadzenie ruchu wahadłowego na pierwszym fragmencie odcinka środkowego. W miarę postępu prac analogiczne zmiany organizacji ruchu wprowadzane będą na kolejnych fragmentach odcinków północnego i środkowego.

Remont najbardziej obciążonego ruchem odcinka północnego jest możliwy dzięki otwarciu zachodniej obwodnicy Radomia w ciągu drogi S7 i skierowaniu na nią ruchu tranzytowego Warszawa – Kraków. Także dzięki nowej obwodnicy kierowcy będą mogli w czasie trwania remontu skorzystać z alternatywnego dojazdu do Radomia poprzez węzeł Radom Zachód drogą wojewódzką nr 740 i węzeł Wolanów drogą krajową nr 12.

Autor: GDDKiA O/Warszawa

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA