REKLAMA
Energetyka Wiadomości
1 Minuta czytania

Decyzja lokalizacyjna dla gazociągu Wężerów – Przewóz

Gazociąg o łącznej długości 44 km i średnicy DN700 będzie w całości przebiegał przez województwo małopolskie, zaopatrując w gaz aglomerację krakowską. Decyzja lokalizacyjna została wydana w październiku br. przez wojewodę małopolskiego.

Grafika: Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A., www.gaz-system.pl

– Decyzja dotycząca lokalizacji gazociągu relacji Wężerów – Przewóz to kolejny krok w kierunku zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego południowej Polski. Dzięki bezpośredniemu połączeniu z gazowym Korytarzem Północ-Południe inwestycja ta umożliwi bowiem wielokierunkowe dostarczanie gazu do aglomeracji krakowskiej. Ponadto trasa tego gazociągu pozwoli na elastyczne przyłączanie do sieci przesyłowej GAZ-SYSTEM kolejnych dużych odbiorców przemysłowych, zwłaszcza z sektora elektroenergetycznego – powiedział Marcin Chludziński, prezes GAZ-SYSTEM.

Gazociąg Wężerów – Przewóz będzie przebiegał przez województwo małopolskie na terenie gmin: Słomniki, Radziemice, Koniusza, Kocmyrzów-Luborzyca i Miasto Kraków. W miejscowości Wężerów zostanie on bezpośrednio podłączony do gazowego Korytarza Północ-Południe. Dokumentacja projektowa została opracowana przez Biuro Projektowe GAZ SYSTEM. Zakończenie budowy planowane jest w I półroczu 2026 roku.

W ramach inwestycji powstanie:

– gazociąg wysokiego ciśnienia DN 700 MOP 8,4 MPa o długości ok. 44 km wraz z odgałęzieniami DN 500 (1,0 km) i DN 300 (0,1 km);

– stacja regulacyjno-pomiarowa o przepustowości Q=180 000m3/godz. „Kraków-Przewóz”;

-stacja pomiarowa na potrzeby zasilania EC Kraków „Kraków-Przewóz”;

– śluza nadawczo-odbiorcza DN700 „Wężerów”;

– trzy zespoły zaporowo-upustowe: „Skrzeszowic””, „Kraków – Jeziorko” i „Kraków – Na Niwach”;

– linia światłowodowa telemetryczna i sterująca wzdłuż całego gazociągu.

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA