REKLAMA
Drogi Wiadomości
1 Minuta czytania

Decyzja środowiskowa dla obwodnicy Kostrzyna nad Odrą

Burmistrz Kostrzyna nad Odrą wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach (decyzja środowiskowa) dla budowy obwodnicy Kostrzyna nad Odrą w ciągu drogi krajowej nr 31. 9-kilometrowa trasa poprowadzona będzie nowym śladem po północno-zachodniej stronie miasta.

Plan orientacyjny: GDDKiA O/Zielona Góra, www.gov.pl/web/gddkia-zielona-gora/

W trakcie procedury wydawania decyzji, ze względu na przygraniczne położenie planowanej obwodnicy, przeprowadzone zostało również postępowanie w sprawie transgranicznego oddziaływania inwestycji na terytorium Republiki Federalnej Niemiec, przy udziale strony niemieckiej. Wpłynęło to m.in. na wydłużenie procesu wydawania decyzji.

Uzyskanie decyzji środowiskowej umożliwia również dokończenie Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego i przejście do kolejnego etapu – przygotowania dokumentów i ogłoszenia przetargu na realizację inwestycji.

Wariant przebiegu drogi zatwierdzony decyzją

Już na etapie prac przygotowawczych samo wskazanie wariantów przebiegu drogi było wyzwaniem. W otoczeniu miasta nie ma bowiem możliwości ominięcia obszaru Parku Krajobrazowego Ujście Warty. Na wschód od obecnego mostu drogowego nad Wartą, linii kolejowej oraz drogi DK22 rozpościerają się tereny parku, dlatego wybór obejścia miasta na zachód od obecnego mostu nie ma alternatywy na wschodzie.

Zatwierdzony do realizacji decyzją wariant przebiegu nowej drogi wskazano we wniosku jako preferowany. Planowana inwestycja przebiegać będzie od strony północno-zachodniej miasta i w całości zostanie poprowadzona po nowym śladzie. Początek obwodnicy zlokalizowany będzie na wysokości Fortu Sarbinowo, następnie trasa przez ok. 2,5 km prowadzić będzie na północny zachód poprzez tereny leśne, aż do skrzyżowania z linią kolejową nr 273. Następnie droga przebiegać będzie w kierunku zachodnim, omijając Osiedle Drzewice i łukiem kierować się będzie poprzez tereny nieużytków na południe w stronę II obszaru Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Dalej przekroczy rzekę Wartę mostem, który przechodzić będzie w estakadę na terenach zalewowych. Następnie obwodnica wiaduktem przecinać będzie linię kolejową nr 203. W rejonie Starego Miasta obwodnica włączona zostanie, poprzez skrzyżowanie, do dróg krajowych nr 22 i 31. Długość odcinka w tym wariancie wynosi ponad 9 km i zakłada budowę czterech skrzyżowań.

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA