REKLAMA
Drogi Wiadomości
2 Minuty czytania

Decyzja środowiskowa dla S10 Szczecin Kijewo – Szczecin Zdunowo

GDDKiA uzyskała decyzję środowiskową dla drogi S10 Szczecin Kijewo – Szczecin Zdunowo o długości ok. 4,35 km. W wydanej decyzji określono przebieg drogi i środowiskowe warunki jej realizacji.

 
Grafika: GDDKiA O/Szczecin, www.gov.pl/web/gddkia-szczecin/
Grafika: GDDKiA O/Szczecin, www.gov.pl/web/gddkia-szczecin/
Dla inwestycji w przyszłym roku ma zostać zakończona dokumentacja koncepcyjna wraz z badanami podłoża. Następnie planowana jest realizacja inwestycji w formule „Projektuj i buduj”.

Połączenie autostrady A6 z drogą ekspresową S10


W tym roku została zakończona rozbudowa węzła drogowego Szczecin Kijewo, który łączy drogę krajową nr 10 z autostradą A6. Natomiast od 2020 roku, po zakończeniu budowy drugiej jezdni obwodnicy Kobylanki, droga ekspresowa S10 rozpoczyna się od granicy Szczecina i biegnie do końca obwodnicy Stargardu – to łącznie około 26 km. Do połączenia gotowego odcinka S10 z A6 brakuje fragmentu od węzła Szczecin Kijewo do granicy Szczecina. 

Obecna DK10 przebiega przez osiedle Płonia. Występują na niej liczne skrzyżowania i przejścia dla pieszych. Dlatego konieczne jest powstanie brakującego odcinka drogi ekspresowej S10. Pozwoli to wyprowadzić ruch tranzytowy z Płoni, poprawić bezpieczeństwo ruchu drogowego i zmniejszyć uciążliwości dla mieszkańców przy obecnej drodze krajowej. 

Warianty przebiegu


Od roku 2018 toczyły się prace przygotowawcze do realizacji tego odcinka S10. Występujące na tym terenie uwarunkowania przyrodnicze, terenowe oraz istniejące zagospodarowanie terenu sprawiały, że konieczna była długa praca nad wariantami przebiegu. Łącznie wyznaczono pięć wariantów przebiegu tej drogi. Ze względu na uwarunkowania terenowe, wszystkie omijały Płonię od północy. Rozwiązania projektowe były również uzgadniane z mieszkańcami w toku konsultacji społecznych. Aktywni byli również przedstawiciele przedsiębiorców, ze względu na lokalizację inwestycji w pobliżu centrów logistycznych. Ostatecznie jako najkorzystniejszy został wskazany w decyzji środowiskowej wariant V o długości ok. 4,35  km. 

Dwa węzły drogowe i przejścia dla zwierząt


W ramach inwestycji powstaną węzły drogowe Szczecin Płonia (w rejonie odejścia nowej drogi od obecnego przebiegu DK10) i Szczecin Zdunowo (położony 400 metrów na wschód od obecnego skrzyżowania DK10 z drogą do Zdunowa). Ten drugi węzeł będzie również zapewniał dojazd do pobliskiego szpitala. Nowa S10 będzie przekraczała rzekę Płonia mostem o długości 130 metrów, obiekt będzie również pełnić funkcję dolnego przejścia dla zwierząt. Na końcu odcinka, już za węzłem Szczecin Zdunowo, zostanie zlokalizowane górne przejście dla dużych zwierząt o szerokości 50 m. Droga będzie ogrodzona, powstaną również ekrany akustyczne w rejonie zbliżania się trasy do zabudowy.

S10 Stargard – Piła


W województwie zachodniopomorskim pozostał do realizacji jeszcze odcinek S10 Stargard – Piła. To łącznie 108 km nowej drogi ekspresowej. W ubiegłym roku dla tego odcinka uzyskano decyzję środowiskową. Na początku tego roku podpisano umowy na opracowanie koncepcji programowych wraz z wykonaniem badań podłoża, a łączna ich wartość to 31 mln zł. W przyszłym roku prace przygotowawcze mają się zakończyć i również ten odcinek będzie gotowy do realizacji w formule „Projektuj i buduj”. 

Źródło: tekst GDDKiA O/Szczecin, www.gov.pl/web/gddkia-szczecin/
REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA