REKLAMA
Drogi Wiadomości
2 Minuty czytania

Decyzja środowiskowa dla S8 Bardo – Ząbkowice Śląskie

RDOŚ we Wrocławiu zatwierdził rekomendowany przez GDDKiA wariant przebiegu przyszłej S8 dla jednego z dwóch odcinków realizacyjnych trasy pomiędzy Kłodzkiem i Ząbkowicami Śląskimi.

 
Zdjęcie: Michał Soroko, GDDKiA, www.gov.pl/web/gddkia-wroclaw/
Zdjęcie: Michał Soroko, GDDKiA, www.gov.pl/web/gddkia-wroclaw/
Tym samym trasa od Barda do Ząbkowic Śląskich zostanie zrealizowana zgodnie z przebiegiem wariantu WPR4.

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach (tzw. decyzja środowiskowa) to bardzo ważny krok w realizacji inwestycji. Jej wydanie poprzedzone było szczegółową analizą różnych wariantów trasy z uwzględnieniem aspektów technicznych, środowiskowych, społecznych i ekonomicznych, a także spotkaniami informacyjnymi i konsultacjami społecznymi.

Dwujezdniowa droga ekspresowa


Zaplanowana na tym odcinku inwestycja przewiduje budowę dwujezdniowej drogi ekspresowej z dwoma pasami ruchu w obu  kierunkach  i  pasami  awaryjnymi. Trasa o długości  ok.  14,1  km zostanie poprowadzona nowym śladem i przebiegać będzie przez tereny gmin Ząbkowice Śląskie i  Bardo. S8 będzie wykorzystywać przebieg drogi krajowej nr 8 w minimalnym stopniu,  w  przeważającej części  na  przecięciach z nią.  

 W ramach zadania zaplanowano budowę dwóch węzłów drogowych:
- węzeł  Bardo, czyli  połączenie z  obecną  DK8,
- węzeł Jaworek, czyli  połączenie z drogą wojewódzką nr 385.

Ponadto na odcinku wybudowanych zostanie sześć mostów pełniących również funkcję przejść dla zwierząt, dziewięć wiaduktów oraz 16 przepustów.

S8 w odcinkach

Droga ekspresowa S8 od Wrocławia do Kłodzka będzie liczyła ok. 80 km. Realizacja trasy została podzielona na krótsze odcinki:
1. Kłodzko – Ząbkowice Śląskie (pododcinki  Kłodzko – Bardo i Bardo – Ząbkowice Śląskie),
2. Ząbkowice Śląskie – Łagiewniki,  
3. Łagiewniki – Wrocław (Magnice).

Podział inwestycji na krótsze odcinki  umożliwi ich  sprawniejsze  przygotowanie, wybór wykonawców, a następnie  realizację. Każdy z tych etapów jest niezwykle złożony, więc takie podejście przyniesie obiektywne korzyści i ułatwi zrealizowanie całej inwestycji. Krótsze odcinki to również większa konkurencyjność na etapie przetargu. 

Realizacja drogi ekspresowej S8 od Wrocławia do Barda planowana jest w systemie „Projektuj i buduj” w latach 2023-2027. Natomiast kontynuacja prac projektowych dla pododcinka Bardo – Kłodzko, będzie możliwa po analizie połączenia tego odcinka z planowaną obwodnicą Złotego Stoku w ciągu DK46.

Źródło: tekst GDDKiA O/Wrocław, www.gov.pl/web/gddkia-wroclaw/
REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA