REKLAMA
Drogi Wiadomości
3 Minuty czytania

Decyzja środowiskowa dla S8 Łagiewniki – Wrocław (Magnice)

RDOŚ we Wrocławiu wydał decyzję środowiskową dla odcinka drogi ekspresowej S8 Łagiewniki – Wrocław (Magnice). To oznacza, że rekomendowany przez GDDKiA wariant przebiegu tego odcinka (WPR1) został zatwierdzony.

 
Zdjęcie: GDDKiA, www.gov.pl/web/gddkia/
Zdjęcie: GDDKiA, www.gov.pl/web/gddkia/
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach  (tzw. decyzja środowiskowa)  to bardzo ważny krok w realizacji inwestycji.  Określa  ona  wariant,  w jakim będzie realizowana  droga ekspresowa. Jej wydanie  poprzedzone było szczegółową  analizą różnych wariantów trasy  z uwzględnieniem aspektów technicznych, środowiskowych, społecznych i ekonomicznych,  a także  spotkaniami informacyjnymi i  konsultacjami społecznymi. 
Dwujezdniowa droga ekspresowa

Zaplanowana na tym odcinku inwestycja przewiduje budowę dwujezdniowej drogi ekspresowej z dwoma pasami ruchu w  obu kierunkach,  z  zapewnioną rezerwą terenu pod trzeci pas ruchu w pasie rozdziału.  Trasa o długości 32,6 km zostanie poprowadzona nowym śladem po zachodniej stronie istniejącej drogi krajowej nr 8 i przebiegać będzie przez  tereny gmin  Łagiewniki, Jordanów Śląski, Sobótka, Kąty Wrocławskie i Kobierzyce. 
Zakres prac

W ramach zadania zaplanowano budowę pięciu  węzłów drogowych: 
– węzeł  Łagiewniki – połączenie z drogą wojewódzką nr 384, 
– węzeł  Trzebnik – połączenie z drogami krajowymi nr 8 i 39, 
– węzeł  Jordanów  Śląski – połączenie z drogą  krajową    nr  8 oraz drogami  powiatowymi  DP2075D oraz DP1989D, 
– węzeł  Owsianka – połączenie z drogą wojewódzką nr 346,   
– węzeł  Chrzanów – połączenie z drogą krajową  nr  8 oraz z Autostradową Obwodnicą Wrocławia A8. 
Odpoczynek w podróży i ochrona środowiska


Pomiędzy węzłami Chrzanów i Owsianka, po obu stronach trasy,  zaplanowano Miejsca  Obsługi Podróżnych Królikowice, a w okolicy węzła Jordanów powstanie Obwód Utrzymania Drogi. Ponadto na odcinku wybudowanych zostanie osiem mostów pełniących również funkcję przejść dla zwierząt, jedna estakada w okolicy miejscowości Bąki, 21 wiaduktów oraz 17 przepustów.   
S8 w odcinkach


Droga ekspresowa S8 od Wrocławia do Kłodzka będzie liczyła ok 80 km. Realizacja trasy została podzielona na krótsze  odcinki: Kłodzko –Ząbkowice Śląskie (pododcinek Kłodzko – Bardo i Bardo – Ząbkowice Śląskie), Ząbkowice Śląskie – Łagiewniki oraz Łagiewniki – Wrocław (Magnice). Podział inwestycji na krótsze odcinki sprawi, że jej przygotowanie, wybór wykonawców, a następnie realizacja będą przebiegały sprawniej. Każdy z tych etapów jest niezwykle złożony, więc takie podejście przyniesie obiektywne korzyści i ułatwi zrealizowanie  całej  inwestycji. Krótsze odcinki to również większa konkurencyjność na etapie przetargu.

Dla odcinka Łagiewniki – Ząbkowice Śląskie oraz dla pododcinka Ząbkowice Śląskie –Bardo zakończyły się  już konsultacje społeczne prowadzone przez RDOŚ we Wrocławiu w ramach procedury  wydawania decyzji środowiskowej.  Uzyskanie decyzji środowiskowych  dla tych odcinków planowane jest w IV kwartale tego roku.  Natomiast kontynuacja prac projektowych dla  pododcinka Bardo – Kłodzko będzie możliwa  po  analizie połączenia tego odcinka z planowaną obwodnicą  Złotego Stoku  w ciągu DK46.

Realizacja  drogi ekspresowej  S8  od Wrocławia do Barda  planowana jest  w systemie „Projektuj i buduj” w latach 2023-2027.

DK8 najdłuższą drogą krajową


Droga krajowa nr 8 o długości ok. 850 km biegnie od granicy z Czechami w Kudowie Zdroju do granicy z Litwą w Budzisku. To najdłuższa droga krajowa w Polsce. Od Wrocławia do Białegostoku na długości ponad 500 km jest drogą o parametrach drogi ekspresowej z dwoma jezdniami po dwa pasy ruchu w każdą stronę. S8 na Dolnym Śląsku liczy ponad 59 km i prowadzi od Wrocławia do Sycowa, a także stanowi element Autostradowej Obwodnicy Wrocławia, łącząc okolice Magnic z węzłem Wrocław Południe. Po wybudowaniu odcinka od Wrocławia do Kłodzka wydłuży się o kolejnych 80 km.  Docelowo S8 poprowadzi do granicy polsko-czeskiej w Boboszowie. 

Źródło: tekst GDDKiA, www.gov.pl/web/gddkia/
REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA