Drogi Wiadomości
2 Minuty czytania

Decyzja ZRID dla obwodnicy Opatowa i Łącznika Północnego

30 stycznia Wojewoda Świętokrzyski wydał decyzję ZRID dla obwodnicy Opatowa w ciągu drogi DK9 i S74 oraz Łącznika Północnego w ciągu DK74. Obie inwestycje realizuje spółka Mostostal Warszawa.

 

Grafika: Mostostal Warszawa S.A., www.mostostal.waw.pl
Grafika: Mostostal Warszawa S.A., www.mostostal.waw.pl

Łączna wartość umów wynosi 461 mln zł brutto.

Decyzja ZRID umożliwia rozpoczęcie robót budowlanych oraz procedury związanej z wypłatą odszkodowań za nieruchomości pod budowę drogi. Nowymi odcinkami dróg kierowcy pojadą w  pierwszej połowie 2025 roku.

– Uzyskana decyzja ZRID potwierdza, że projekty infrastrukturalne realizowane przez  nasz zespół specjalistów i  inżynierów charakteryzują się najwyższą jakością – mówi Sławomir Barczak, Dyrektor Obszaru Infrastruktury.

– Dzięki wydaniu przez  Wojewodę Świętokrzyskiego decyzji ZRID będziemy mogli, po przekazaniu placu budowy przez  Zamawiającego, przystąpić do prac. Cieszymy się, bo wiemy, jak bardzo potrzebna jest ta droga, aby uwolnić miasto od ruchu tranzytowego – mówi Krzysztof Żmijan, Dyrektor Kontraktu.

Obwodnica Opatowa w  ciągu drogi ekspresowej S74 i  DK9

Obwodnica będzie biec po południowo-zachodniej stronie Opatowa, w  większości po nowym śladzie. Składać się na nią będzie odcinek dwujezdniowej DK9 klasy GP (głównej ruchu przyspieszonego) o  długości ok. 5,1 km i odcinek dwujezdniowej drogi ekspresowej S74 o  długości ok. 6,7 km. W ramach inwestycji powstaną dwa nowe węzły: Opatów (na S74), Opatów I (na DK9), jak również obiekty inżynierskie (estakady, wiadukty, mosty, przejścia dla zwierząt i  przepusty). Planowane jest wykonanie dróg dojazdowych, urządzeń ochrony środowiska, w  tym ekranów akustycznych, infrastruktury dla  pieszych i  rowerzystów, oświetlenia i  odwodnienia oraz  urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego. Nowa droga uwolni miasto od ruchu tranzytowego, poprawi jakość życia mieszkańców oraz bezpieczeństwo i  komfort podróżujących. Obwodnica będzie stanowiła ważny odcinek planowanej drogi ekspresowej S74, która w  przyszłości połączy województwa łódzkie, świętokrzyskie i  podkarpackie. 

Szczegóły kontraktu:

  • Wartość umowy: 403,66 mln PLN brutto.
  • Termin realizacji: 36 miesięcy,
  • Maksymalny okres gwarancji wynosi 10 lat.

Łącznik północny do obwodnicy Opatowa

Łącznik północny połączy planowany w  ramach obwodnicy węzeł Opatów na drodze krajowej nr 9 z  drogą krajową nr 74 w  okolicy Adamowa. Będzie to jednojezdniowa droga klasy o  długości około 3 km z  obiektami inżynierskimi na trzech skrzyżowaniach z  drogami powiatowymi. W ramach zadania powstaną również drogi dojazdowe dla  skomunikowania przyległych terenów oraz  dwa ronda. Łącznik będzie uzupełnieniem 12-kilometrowej obwodnicy Opatowa, realizowanej również przez  Mostostal Warszawa. Dzięki obu inwestycjom kierowcy podróżujący na trasach Kielce – Lublin, Radom - Ostrowiec Świętokrzyski oraz  Annopol – Kraśnik, nie będą musieli wjeżdżać do miasta. 

Szczegóły kontraktu:

  • Wartość umowy: 57,51 mln PLN brutto,
  • Termin realizacji: 33 miesiące, do czasu realizacji robót nie  wlicza się okresów zimowych od 16 grudnia do 15 marca.
  • Okres gwarancji na wykonane roboty: do 10 lat.

Źródło: tekst Mostostal Warszawa S.A., www.mostostal.waw.pl

Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI