REKLAMA
Kolej Wiadomości
3 Minuty czytania

Diagnostyka torów dla bezpieczeństwa ruchu pociągów

Dla bezpieczeństwa transportu kolejowego i utrzymania ustalonych parametrów infrastruktury, PLK stale monitorują stan torów. W 2021 r. pojazdy diagnostyczne skontrolowały 49 300 km torów – to trasa dłuższa niż równik.

 
Zdjęcie: Centrum Diagnostyki PLK, www.plk-sa.pl
Zdjęcie: Centrum Diagnostyki PLK, www.plk-sa.pl
Pomiary toru i sieci trakcyjnej z prędkością nawet 120 km/h prowadzi nowoczesny pojazd diagnostyczny wyposażony w lasery i kamery oraz 3 zmodernizowane pojazdy pomiarowe.

W 2021 r. pojazdy pomiarowe PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. skontrolowały tory na długości 49 300 km. Sprawdzany był stan geometrii toru, szyn i podkładów, a także sieci trakcyjnej i urządzeń systemu hamowania pociągów. Pojazdy pomiarowe obecne są na torach najważniejszych linii kolejowych. Sprawdziły m.in. stan Centralnej Magistrali Kolejowej, trasy: Warszawa – Gdynia, Warszawa – Kunowice i Warka – Radom. Ich przejazdy są zaplanowane bez wpływu na rozkładowy ruch pociągów.

– Monitoring stanu linii kolejowych, także z wykorzystaniem nowoczesnych pojazdów diagnostycznych, pozwala na uzyskanie kompleksowej informacji o stanie poszczególnych elementów infrastruktury. Wyniki pomiarów prowadzonych przez Centrum Diagnostyki PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. pozwalają ocenić stan tras, zaplanować z odpowiednim wyprzedzeniem niezbędne prace, aby utrzymywać wymagany poziom bezpieczeństwa i planowe przejazdy pociągów –
mówi Piotr Majerczak, członek Zarządu PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.

Szyny pod czujnym okien diagnostów i maszyn


Najnowocześniejszy pojazd diagnostyczny, określany mobilnym laboratorium na torach, sprawdził w ub.r. 24  600 km torów. Załoga za pomocą bezdotykowych technologii pomiarowych, m.in. laserów i czujników wykonała pomiary geometrii toru, szyn, sieci trakcyjnej. Sprawdzone zostały podkłady oraz urządzenia tzw. samoczynnego hamowania pociągu, gwarantujące zatrzymanie składów, np. w przypadku niedyspozycji maszynisty. Pojazd w czasie pomiaru wykorzystuje systemy optyczne – lasery oraz kamery, dzięki czemu nie zakłóca pracy urządzeń przytorowych i nie powoduje utrudnień w ruchu pociągów. Pomiary mogą być wykonywane z prędkością do 120 km/h.

Za pomocą badania ultradźwiękowego w 2021 r. sprawdzono ponad 11  600 km szyn. Wagon defektoskopowy, prześwietlając szyny kontroluje ich stan, w celu wykrycia ewentualnych niewidocznych wad wewnętrznych.

Wagon pomiarowy dSAT (detekcja stanów awaryjnych taboru) skontrolował dwukrotnie stan ponad 180 czujników, monitorujących koła przejeżdżających wagonów i lokomotyw. Urządzenia przytorowe podczas codziennego ruchu pociągów wykrywają uszkodzony tabor w zakresie zagrzanych osi, co chroni tabor m.in. przed ewentualnym pożarem. Stała kontrola zapewnia bezpieczne podróże i transport towarów. Pozwala także wyeliminować uszkadzanie toru.

Podobny zakres prac zaplanowano w 2022 r. Z doświadczenia diagnostów z PLK korzystają także sąsiedzi. PLK po raz kolejny wykona pomiary geometrii torów o normalnym prześwicie (1435 mm) na terenie Litwy.

Stała diagnostyka dla sprawnego transportu kolejowego


Centrum Diagnostyki PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. monitoruje stan torowiska i sieci trakcyjnej na terenie całego kraju. PLK łączą tradycyjne metody monitorowania stanu linii oraz nowoczesne rozwiązania i technologie. Specjaliści wykorzystują pojazdy pomiarowe i przyrządy ręczne. Uzyskane dane określają stan techniczny elementów toru, sieci trakcyjnej, urządzeń automatyki. Wykonywane są pomiary geometrii toru, pomiary defektoskopowe szyn, laserowe pomiary skrajni, pomiary zużycia drutu jezdnego sieci trakcyjnej, wykrywanie uszkodzeń elementów sieci trakcyjnej.

Eksperci PLK, na podstawie uzyskanych danych, wykrywają usterki, które mogą mieć wpływ na bezpieczeństwo i jakość jazdy pociągu, czyli komfort podróży pasażerów. Wyniki z pomiarów pozwalają diagnostom ocenić stan tras. Skuteczna diagnostyka pozwala wyprzedzająco reagować na eksploatację linii oraz planować prace utrzymaniowe i modernizacyjne.

Źródło: tekst PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., www.plk-sa.pl
REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA