REKLAMA
Budownictwo Wiadomości
2 Minuty czytania

Dobre praktyki KGHM w raporcie CSR

Po raz kolejny kampanie i działania prospołeczne KGHM znalazły się w prestiżowym raporcie Forum Odpowiedzialnego Biznesu, który prezentuje aktywność największych polskich firm w zakresie działań CSR w 2023 roku. Można tam znaleźć 5 dobrych praktyk realizowanych przez Polską Miedź.

Zdjęcie: KGHM Polska Miedź SA, media.kghm.com/pl

Publikowany corocznie przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu raport „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki” to największy w Polsce przegląd inicjatyw CSR i zrównoważonego rozwoju.

Do tegorocznej edycji raportu zakwalifikowały się następujące działania KGHM:

  • CUdowni Rodzice KGHM,
  • kampanie promująca badania profilaktyczne,
  • akcja wolontariacka Pączek ze Szlachetnym Nadzieniem,
  • kampania społeczna Mie(dź) Rodzinę,
  • Klub Czytelnika KGHM.

Dobre praktyki realizowane przez KGHM Polska Miedź S.A. w obszarze społecznej odpowiedzialności biznesu to nie tylko działania niezwykle potrzebne społecznie, ale też – w obiektywnej ocenie twórców Raportu – inicjatywy warte naśladowania także przez inne podmioty w Polsce. W realizację tych unikatowych projektów spółka włącza wolontariuszy, samorządy oraz organizacje pozarządowe.

Nowością od KGHM w raporcie jest Klub Czytelnika KGHM, w ramach którego promowane jest czytelnictwo wśród załogi miedziowej spółki. W oddziałach powołani zostali koordynatorzy, a do zbiorów dodanych zostało tysiące książek, które można zdalnie i łatwo wypożyczyć. W ramach Klubu Czytelnika KGHM przeprowadzone zostały dwie zbiórki dające drugie życie książkom oraz rozpoczęto kampanię „Mie(dź) apetyt na czytanie” promującą czytelnictwo i wypożyczanie książek. W ramach projektu KGHM współpracuje z lokalnymi bibliotekami czy organizuje m.in. warsztaty komiksowe.

KGHM Polska Miedź S.A. corocznie angażuje się w promocję profilaktyki nowotworów podczas akcji: „Różowy Październik”, czy też „Wąsopad-Movember”. Poprzez organizowane wśród pracowników działania podnoszona jest świadomość na temat problemów zdrowotnych kobiet i mężczyzn oraz profilaktyki onkologicznej poprzez m.in. zachęcanie do badań. W 2023 roku w akcje promocyjne włączyły się wszystkie oddziały KGHM. Wspierali je także m.in. zawodnicy drużyn z Zagłębia Miedziowego, stypendyści programu „Miedziane Rywalizacje” oraz inni sportowcy, w tym Ambasador KGHM, słynny skialpinista Andrzej Bargiel.

W spółce nieustającym powodzeniem cieszy się akcja „Pączek ze Szlachetnym Nadzieniem”. Jest to pomoc dla tych pracowników KGHM oraz członków ich rodzin, którzy są w trudnej sytuacji i potrzebują wsparcia w leczeniu lub rehabilitacji. W ramach projektu, w tłusty czwartek, we wszystkich oddziałach KGHM prowadzona jest dystrybucja pączków przez wolontariuszy firmy. W 2023 roku akcja przyniosła rekordowy efekt – dzięki wyjątkowej ofiarności pracowników Polskiej Miedzi i spółek z Grupy Kapitałowej udało się zebrać ponad 143 tys. zł. To jedna z największych akcji wolontariackich w KGHM.

W raporcie można znaleźć również działanie „CUdowni Rodzice KGHM”. Pracownicy, którym urodziło się dziecko otrzymują specjalny pakiet i list gratulacyjny. W ubiegłym roku, po trzech i pół roku trwania akcji, odnotowano tysiąc pięćsetnego CUdownego Rodzica KGHM.

W 2023 roku KGHM kontynuował realizację kampanii Mie(dź) Rodzinę prowadzonej wspólnie z lokalnymi samorządami oraz instytucjami pomocowymi. Zorganizowane były liczne działania promujące i wspierające rodzicielstwo zastępcze w regionie tj.: dofinansowanie programów doskonalących kompetencje rodzicielskie w ramach Akademii KGHM, wyjazdy wakacyjne podopiecznych pieczy zastępczej oraz zorganizowano np. rajdy rodzin na Polanie Jakuszyckiej wspólnie ze Stowarzyszeniem Bieg Piastów.

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA