Drogi Wiadomości
2 Minuty czytania

Dodatkowe 21,8 mld zł na budowę dróg krajowych

Budżet Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 zostanie powiększony o dodatkowe środki w wysokości 21,8 mld zł. Pieniądze zostaną przeznaczone m.in. na budowę dróg S6 oraz S10.

 
Zdjęcie: Ministerstwo Infrastruktury
Zdjęcie: Ministerstwo Infrastruktury
                 – Budowa nowoczesnych, bezpiecznych i wygodnych dróg jest naszym priorytetem. Dzięki realizowanemu programowi drogowemu rozwija się gospodarka, powstają nowe miejsca pracy i poprawia się bezpieczeństwo ruchu drogowego – powiedział minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

Rada Ministrów przyjęła 16 czerwca 2020 r. uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą „Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 (z perspektywą do 2025 r.)”, przedłożoną przez Ministra Infrastruktury.

To kolejne zwiększenie wartości programu drogowego. W 2017 r. wysokość środków w PBDK została zwiększona do 135 mld zł, a we wrześniu 2019 r. wartość finansowa PBDK została zwiększona do 142,2 mld zł.

Dodatkowe środki pozwolą m.in. na budowę dróg ekspresowych S6 od Koszalina do Bożegopola oraz obwodnicy Trójmiasta, a także S10 Toruń – Bydgoszcz. Realizacja tych inwestycji będzie korzystna dla polskiej gospodarki, która wychodzi z kryzysu wywołanego przez COVID-19.

Droga ekspresowa S6


Na budowę drogi ekspresowej S6 przeznaczymy dodatkowo ok. 9 mld zł. Dzięki temu powstaną kolejne odcinki tej trasy:
– obwodnica Metropolii Trójmiejskiej, 31,7 km, ok. 2,2 mld zł,
– odc. Lębork – DK6, 22 km, ok. 1,4 mld zł,
– Koszalin – Słupsk, 46,2 km, ok. 2,6 mld zł,
– Słupsk – Lębork, 49,6 km, ok. 2,9 mld zł.

Droga ekspresowa S10


Na budowę S10 na odcinku Toruń – Bydgoszcz, wraz z węzłem Toruń Południe o długości 50,4 km, przeznaczymy dodatkowo ok. 2,8 mld zł.

Inne inwestycje drogowe


Około 9,8 mld zł ze zwiększonej puli środków na drogi krajowe pozwoli na realizację kolejnych odcinków dróg ujętych w Programie Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023, o łącznej długości ponad 500 km, których koszt budowy przekracza wartość oszacowaną w 2015 r., w tym m.in.: S8 Wrocław – Kłodzko, S19 Babica – Barwinek, Lublin – Lubartów, Choroszcz – Ploski – Chlebczyn czy S3 Troszyn – Świnoujście.

Finansowanie Programu Budowy Dróg Krajowych

Zwiększenie wydatków Programu Budowy Dróg Krajowych o ponad 21 mld zł nastąpi po 2021 r. i będzie wynosiło:
– w 2022 r.: 6,5 mld zł,
– w latach 2023-2025: 15,2 mld zł.

Zwiększone finansowanie będzie pochodziło z obligacji emitowanych na rzecz Krajowego Funduszu Drogowego, kredytów zaciąganych w Europejskim Banku Inwestycyjnym oraz z refundacji z budżetu środków europejskich. Dodatkowe środki będą także pochodziły z przesunięcia z budżetu państwa do KFD części wpływów podatku akcyzowego oraz z wpływów z opłaty elektronicznej pobieranej z nowo budowanej sieci dróg szybkiego ruchu.

Źródło: Ministerstwo Infrastruktury
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI