Kolej Wiadomości
2 Minuty czytania

Dodatkowe przystanki na Podkarpaciu

W czerwcu podróżni zyskali większe możliwości w podróżach aglomeracyjnych na Podkarpaciu. To efekt inwestycji PLK i oddania do użytkowania 7 nowych przystanków oraz dodatkowych peronów.

 

Zdjęcie: Paulina Demska, www.plk-sa.pl
Zdjęcie: Paulina Demska, www.plk-sa.pl

Dzięki konsekwentnie realizowanym inwestycjom zarządcy infrastruktury, wzrasta znaczenie kolei na Podkarpaciu. Efekty prac, takie jak: lepsza dostępność, komfort i bezpieczeństwo są już dostrzegalne i przekładają się na zwiększenie zainteresowania podróżami pociągiem. Zmodernizowana m.in. stacja Rzeszów Główny zachęca do przejazdów regionalnych i dalekobieżnych. Kolejne przedsięwzięcia PLK SA prowadzone w ramach Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej otwierają nowe możliwości komunikacyjne w regionie.

– Budowa nowych przystanków, którą realizujemy m.in. w ramach Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej na Podkarpaciu, to dla mieszkańców wzrost dostępności do kolei i lepsze możliwości korzystania z ekologicznego środka transportu. Dzięki inwestycji PLK SA będą wygodniejsze połączenia aglomeracyjne dla mieszkańców Rzeszowa oraz pobliskich miejscowości. Szczególnie ważnym efektem przedsięwzięcia będzie szybkie połączenie centrum stolicy województwa z lotniskiem – powiedział Grzegorz Kurdziel, członek Zarządu PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.

Już od 11 czerwca podróżni korzystają z 7 nowych przystanków, zwiększających dostępność komunikacyjną w przejazdach aglomeracyjnych:

  • Rzeszów Pobitno, to nowy przystanek, który został oddany do użytkowania na trasie w stronę Przeworska.
  • Rzeszów Staromieście, Głogów Małopolski Niwa i Kolbuszowa Górna – takie przystanki udostępniono na linii do Kolbuszowej. Na trasie przygotowano również dodatkowe perony przy stacji Kolbuszowa i na przystanku Zaczernie.
  • Rzeszów Centrum, Rzeszów Politechnika, Boguchwała Dolna – te obiekty są oddane podróżnym na linii w stronę Strzyżowa.

Nowe obiekty przystosowane są do obsługi osób o ograniczonych możliwościach poruszania się. Przygotowano wygrodzone dojścia i chodniki oraz system ścieżek dotykowych dla osób niewidomych i słabo widzących. Odpowiednia wysokość peronów ułatwia wsiadanie i wysiadanie z pociągu. Komfort zapewniają także wiaty, ławki i jasne oświetlenie oraz tablice informacyjne i czytelne oznakowanie.

Gotowe są również dwie mijanki na linii z Rzeszowa do Kolbuszowej, które zapewniają sprawny ruch kolejowy na jednotorowej trasie. Pozwalają na mijanie się pociągów, dzięki temu jest lepsza przepustowość linii. Przewoźnicy zyskali warunki do uruchamiania dodatkowych połączeń.

PLK kontynuują inwestycje dla Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej, które ułatwią komunikację z Rzeszowem i z lotniskiem. Kolejne, przystanki – spośród 14, zaplanowanych dla PKA, będą sukcesywnie oddawane do eksploatacji pasażerów w drugim półroczu br. Nowe obiekty zapewnią komfort i dostępność wszystkim podróżnym.

Jesienią, stolica Podkarpacia – podobnie jak inne miasta europejskie zyska bezpośrednie, szybkie połączenie z lotniskiem. Dojazd koleją zajmie około 14 min.

Inwestycja PLK SA to budowa i modernizacja linii kolejowych oraz infrastruktury przystankowej, realizowana w ramach projektu „Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej” za 334 510 916,93 zł netto. Przedsięwzięcie umożliwi zwiększenie częstotliwości kursowania pociągów na trasach: Rzeszów Główny – Strzyżów n/Wisłokiem; Rzeszów Główny – Dębica i Rzeszów Główny – Przeworsk; Rzeszów Główny – Kolbuszowa oraz Rzeszów Główny – Port Lotniczy Rzeszów Jasionka.

Projekt jest współfinansowany ze środków unijnych z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Dofinansowanie unijne wynosi nieco ponad 196 mln zł. Zakończenie inwestycji planowane jest w III kwartale 2023 r.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Źródło: tekst PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., www.plk-sa.pl

Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI