Drogi Wiadomości
1 Minuta czytania

Dofinansowanie dla budowy obwodnicy Stalowej Woli i Niska

2 października podpisana została umowa o dofinansowanie dla projektu i budowy obwodnicy Stalowej Woli i Niska w ciągu DK77. Aktualne zaawansowanie prac  wynosi prawie 80%, a zakończenie budowy planowane jest na maj 2021 r.

   
Zdjęcie: GDDKiA O/Rzeszów
Zdjęcie: GDDKiA O/Rzeszów
Dofinansowanie ze środków UE

Zgodnie z zatwierdzonym wnioskiem o dofinansowanie całkowity koszt projektu to  297 229 777,01  zł, kwota wydatków kwalifikowalnych wynosi  228 394 159,62  zł,  w tym  wysokość dofinansowania UE stanowi  194 135 035,58 zł.

Zakres prac


Budowa drogi obwodowej Stalowej Woli i Niska w ciągu drogi krajowej nr 77  (15,3 km)  obejmuje odcinek od Stalowej Woli  (skrzyżowanie Trasy Podskarpowej z ul. Chopina)  do połączenia z realizowaną drogą ekspresową S19 na terenie gminy Nisko. Obwodnica realizowana jest w systemie  „Projektuj  i  buduj”. Oznacza to, że  wykonawca, czyli  konsorcjum  firm  Mostostal Warszawa  i Acciona  Construccion,  opracował dokumentację projektową i uzyskał decyzję o  zezwoleniu na  realizację  inwestycji  drogowej (ZRID), co pozwoliło na rozpoczęcie budowy trasy.

W ramach inwestycji  zostanie  zbudowana  droga  jednojezdniowa  dwupasowa  o nawierzchni odpornej na koleinowanie, ze skrzyżowaniami jednopoziomowymi i dwupoziomowymi,  dwoma łącznikami drogowymi, mostami, wiaduktami, przepustami, drogami obsługującymi przyległy teren. W ramach zadania wykonawca  wybuduje  również  urządzenia  ochrony środowiska oraz przebuduje  infrastrukturę  techniczną  kolidującą  z inwestycją. 

Źródło: GDDKiA O/Rzeszów
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI