REKLAMA
Drogi Wiadomości
1 Minuta czytania

Dofinansowanie dla obwodnicy Szczecinka i S17

Blisko pół miliarda złotych unijnego dofinansowania otrzyma GDDKiA na budowę obwodnicy Szczecinka w ciągu S11 oraz odcinka drogi ekspresowej S17 węzeł Zakręt – węzeł Lubelska.

Wczoraj, 18 lipca 2018 r. umowy o dofinansowanie podpisali: Jacek Gryga, p.o. Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad oraz Przemysław Gorgol, p.o. Dyrektora Centrum Unijnych Projektów Transportowych (rządowej instytucji, która ocenia wnioski i przyznaje dofinansowanie).

Węzły dla Warszawy

W ramach budowy odcinka Zakręt – Lubelska powstaną dwa duże węzły drogowe, prawie 5-kilometrowy odcinek drogi ekspresowej S17 oraz 1,5 km drogi S2. Całkowity koszt inwestycji wyniesie prawie 735 milionów złotych, w tym dofinansowanie unijne to ponad 274 miliony złotych. Węzeł Zakręt połączy drogę krajową nr 2 i projektowaną drogę ekspresową S17. Lubelska będzie natomiast jednym z kluczowych węzłów całego Warszawskiego Węzła Drogowego, gdyż w ramach tego węzła zbiegną się drogi ekspresowe S17 i S2 oraz autostrada A2. Węzeł Lubelska umożliwi m.in. podróż w kierunku:
– Terespola (planowaną autostradą A2),
– Lublina (drogą ekspresową S17).

Inwestycja zostanie zakończona w kwietniu 2021 roku.

Obwodnica Szczecinka

To 12-kilometrowy fragment przyszłej drogi ekspresowej S11. Dzięki obwodnicy omijającej Szczecinek od wschodu w mieście zmniejszy się natężenie ruchu, co poprawi jakość powietrza i zwiększy bezpieczeństwo mieszkańców. Inwestycja w części przebiegać będzie wzdłuż istniejącej linii kolejowej Koszalin – Szczecinek.

Całkowita wartość realizowanej obwodnicy wyniesie prawie 401 milionów złotych, w tym unijne dofinansowanie to ponad 213 milionów złotych.

Poza samą obwodnicą, w ramach inwestycji zbudowane zostaną miedzy innymi:
– dwa węzły drogowe: Szczecinek Śródmieście i Szczecinek Wschód,
– skrzyżowania jednopoziomowe,
– wiadukty, mosty, estakady,
– elementy służące ochronie środowiska takie jak przejścia dla zwierząt, ekrany akustyczne, urządzenia podczyszczające wody opadowe spływające z pasa drogowego,
– urządzenia wzmacniające bezpieczeństwo ruchu – oznakowania, bariery ochronne, ogrodzenia.

Inwestycja ma być gotowa z końcem kwietnia 2019 roku.

Autor: GDDKiA O/Szczecin

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA