REKLAMA
Drogi Wiadomości
1 Minuta czytania

Dofinansowanie dla obwodnicy Wałbrzycha

Projekt „Budowa obwodnicy Wałbrzycha w ciągu drogi krajowej nr 35” otrzymał 27 kwietnia br. pozytywną opinię ekspertów Jaspers IQR. O przekazaniu ostatecznego raportu zawierającego pozytywną ocenę poinformował minister inwestycji i rozwoju Jerzy Kwieciński.

– Dobre wieści dla Wałbrzycha. Dostałem dzisiaj raport IQR, unijnej agendy, która ocenia inwestycje. Eksperci z Brukseli potwierdzili, że obwodnica Wałbrzycha to dobrze przygotowany projekt. Stąd już tylko krok do zgody Komisji Europejskiej na dofinansowanie z funduszy UE – podał minister Jerzy Kwieciński.

Projekt budowy obwodnicy, realizowany przez miasto Wałbrzych – miasto na prawach powiatu, został wybrany do dofinansowania w ramach konkursu w działaniu 4.2 Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ). 14 września 2017 roku między miastem a CUPT zawarta została umowa o dofinansowanie.

Przedmiotem projektu jest budowa dwujezdniowego odcinka obwodnicy miasta o długości 4,68 km wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Obwodnica składa się z dwóch odcinków – miejskiego, położonego na terenie Wałbrzycha i pozamiejskiego, położonego na terenie gminy Szczawno-Zdrój.

W zakres inwestycji wchodzi budowa dwóch jezdni, budowa dwóch węzłów, budowa 3 wiaduktów, budowa dróg serwisowych, budowa kładki i przejścia podziemnego dla pieszych oraz niezbędnej infrastruktury towarzyszącej. Powstała infrastruktura będzie posiadała status drogi krajowej oraz uzyska nośność 11,5 t/oś.

Całkowita wartość inwestycji to ponad 397 mln zł, z czego dofinansowanie unijne ze środków POIiŚ wynosi prawie 297 mln zł.

Ze względu na koszt projektu, projekt musi uzyskać pozytywną ocenę Komisji Europejskiej. W ciągu najbliższych kilku dni do KE zostanie przesłane powiadomienia o projekcie. Komisja będzie miała 3 miesiące na wydanie decyzji ostatecznie potwierdzającej dofinansowanie projektu.

Autor: Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA