REKLAMA
Budownictwo Wiadomości

Dofinansowanie dla WIOŚ w Szczecinie

WFOŚiGW w Szczecinie dofinansował monitoring jakości wód i jakości powietrza, który będzie realizowany do końca 2018 roku przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Szczecinie.

Milion złotych – taka kwota zostanie przeznaczona na monitoring rzek i jezior (w 156 punkach pomiaru), jakości powietrza (ponad 80 punktów), klimatu akustycznego (w 12 punktach pomiarowych) i pól elektromagnetycznych (45 miejsc). Badania obejmą między innymi monitorowanie poziomu zanieczyszczeń powietrza, w tym pyłów zawieszonych PM2,5 i PM10. Monitoring wód obejmie 17 zachodniopomorskich jezior, z czego 10 jest położonych na obszarach Natura 2000.

Wyniki badań będą przetwarzane i gromadzone w bazach danych WIOŚ w Szczecinie i będą przekazywane do Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska, Urzędu Marszałkowskiego, Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Szczecinie, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Regionalnych Zarządów Gospodarki Wodnej w Szczecinie i Poznaniu. Dane będą prezentowane również w formie „Raportów o stanie środowiska” i na stronie internetowej WIOŚ w Szczecinie.

Umowę dofinansowania podpisali: Radosław Grzegorczyk – Prezes Zarządu Funduszu oraz Andrzej Miluch – Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska.

Autor: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA