REKLAMA
Drogi Wiadomości
3 Minuty czytania

Dofinansowanie z Programu FenIKS dla dwóch obwodnic

Po 150 mln zł dofinansowania, ze środków UE w ramach Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko (FEnIKS), otrzymały dwie obwodnice: Oświęcimia w ciągu DK44 oraz Poręby i Zawiercia w ciągu DK78. Wcześniej obie inwestycje otrzymały dofinansowanie z POIiŚ.

Zdjęcie: GDDKiA, www.gov.pl/web/gddkia/

FEnIKS na polskich drogach

Wcześniej umowy dofinansowanie z nowej puli środków UE, przeznaczonych na lata 2021-2027, GDDKiA podpisała dla budowy autostrady A2 oraz kilku dróg ekspresowych. Łącznie zawarto umowy na sześć projektów realizowana przez GDDKiA:

  • S1 Oświęcim – Bielsko-Biała;
  • S7 Widoma – Kraków Nowa Huta;
  • A2 Mińsk Mazowiecki – Siedlce;
  • S61 Łomża Zachód – Kolno.

Łącznie ze środków unijnych w ramach Programu FEnIKS drogowcy pozyskali w ostatnich miesiącach na budowę polskich dróg 1781,5 mln zł.

DK44 obwodnica Oświęcimia

Obwodnica Oświęcimia będzie nową drogą o długości nieco ponad 9 km, prowadzącą od węzła Oświęcim na powstającej drodze ekspresowej S1 do okolic skrzyżowania ul. Zatorskiej i Grojeckiej. Trasa ominie od południa miasto, zapewniając szybkie i bezpieczne połączenie z drogą ekspresową S1 Mysłowice – Bielsko-Biała, a dzięki temu również z autostradą A4. Sam węzeł Oświęcim znajduje się już na terenie województwa śląskiego, między miejscowościami Bojszowy i Jedlina.

Nowa obwodnica będzie miała dwie jezdnie, z dwoma pasami ruchu w każdym kierunku. Każdy pas ruchu będzie miał 3,5 m szerokości. Trasa zostanie połączona z innymi drogami w sześciu miejscach:

  • z S1 poprzez węzeł Oświęcim (początek obwodnicy);
  • z ul. Wolską w Jedlinie poprzez rondo turbinowe;
  • z ul. Wojewódzką w Pławach (rondo turbinowe);
  • z ul. Legionów (droga wojewódzka nr 933) (rondo turbinowe);
  • z ul. Jagiełły (droga wojewódzka nr 948) (rondo turbinowe);
  • z ul. Zatorską (obecna DK44; koniec obwodnicy) (rondo).

Wykonawca szacuje, że inwestycja zostanie zakończona w II połowie 2025 roku. Stopień zaawansowania prac wynosi 60 proc.

Współfinansowanie UE

Koszt inwestycji to 737,3 mln zł. Budowa otrzymała 249,4 mln zł dofinansowania ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 i 150 mln zł z Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko.

Obwodnica Poręby i Zawiercia

Powstająca obecnie obwodnica w ciągu DK78 o długości 16,7 km, to pierwszy etap realizacji inwestycji liczącej ponad 24 km długości, która w przyszłości przejmie ruch tranzytowy. Umowę na jej realizację podpisano w grudniu 2019 r., a w lutym 2022 r. otrzymano decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID). Obecnie zaawansowanie prac, pomiędzy Siewierzem i zawierciańską dzielnicą Kromołów, wynosi ok. 70 proc. Umowny termin zakończenia robót przypada w kwietniu 2025 r.

W ramach inwestycji powstaje dwujezdniowa droga klasy GP (główna ruchu przyspieszonego). Wykonawca jest bliski dokończenia robót ziemnych, wykonywania podbudów z kruszyw mineralnych oraz kolejnych warstw z mieszanek asfaltowych. Zaawansowanie wykonania nasypów dla całej budowy wynosi 97 proc. Zakończono wykonywanie wykopu w ciągu trasy głównej. Kontynuowane są roboty związane z wykonywaniem dolnych i górnych warstw podbudowy jezdni z kruszyw mineralnych. Zaawansowanie w tym asortymencie robót wynosi prawie 80 proc. Postępują również roboty przy wykonywaniu warstw z mieszanek asfaltowych. W ciągu trasy głównej wykonanie warstwy podbudowy asfaltowej jest zaawansowane na poziomie 70 proc. a warstwy wiążącej na poziomie 55 proc. Wykonawca kontynuuje również roboty w zakresie humusowania i obsiania skarp nasypów i wykopów oraz porządkowania terenów zielonych w pasie drogowym. Zaawansowanie robót w tym zakresie wynosi 18 proc. Równolegle są prowadzone roboty związane z odwodnieniem pasa drogowego, tj. budową zbiorników retencyjnych, kanałów hydrotechnicznych, przebudową i konserwacją przyległych rowów melioracyjnych oraz umocnienia cieków wodnych w obrębie pasa drogowego. Kontynuowane są także roboty na wszystkich obiektach mostowych. Ustroje nośne zostały wykonane na dwunastu obiektach mostowych, a zaawansowanie prac w tym obszarze wynosi 73 proc. Postępują również roboty przy obiektach służących zapewnieniu migracji zwierząt pod obwodnicą, które osiągnęły poziom 85 proc. całego zakresu. Wykonanych zostało 29 przepustów ekologicznych.

Współfinansowanie UE

Koszt inwestycji to ponad 545,5 mln zł. Budowa otrzymała 239,1 mln zł dofinansowania ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 i 150 mln zł z Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko.

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA