REKLAMA
Drogi Wiadomości

Dofinansowanie z RFRD dla inwestycji w woj. lubelskim

30 mln zł dofinansowania z RFRD otrzyma zadanie „Dostępne, funkcjonalne i bezpieczne drogi w Lublinie”. 30 czerwca wiceminister infrastruktury R. Weber wziął udział w podpisaniu umowy na dofinansowanie tego zadania z RFRD.

Zadanie miejskie w Lublinie

Na liście zadań miejskich zatwierdzonej przez Prezesa Rady Ministrów znalazło się zadanie z województwa lubelskiego, którego wnioskodawcą jest miasto Lublin: „Dostępne, funkcjonalne i  bezpieczne drogi w Lublinie”. Kwota dofinansowania z RFRD to 30 mln zł, a ogólna wartość zadania to 60 mln zł.

Planowany termin oddania do użytkowania to IV kwartał 2025 r. Realizacja inwestycji obejmuje budowę przedłużenia ul. Stanisława Węglarza oraz rozbudowę/przebudowę ul. Konrada Wallenroda.

Lista zadań miejskich została zatwierdzona przez Prezesa Rady Ministrów 6 lutego 2023 r. Łączna wartość środków RFRD przeznaczonych na dofinansowanie realizacji 18 inwestycji w miastach na prawach powiatu będących siedzibą wojewody lub sejmiku województwa to 382,4 mln zł. Ogółem wartość tych zadań wynosi 983 mln zł.

Źródło: tekst Ministerstwo Infrastruktury, www.gov.pl/web/infrastruktura/

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA