REKLAMA
Drogi Wiadomości

Dofinansowanie z UE dla obwodnicy Bolkowa

Wczoraj GDDKiA podpisała kolejną umowę o dofinansowanie dla projektu drogowego w ramach POIiŚ 2014-2020. Dotyczy ona budowy obwodnicy Bolkowa w ciągu dróg krajowych nr 3 i 5.

Trwa budowa obwodnicy Bolkowa, fot. obwodnica-bolkowa.pl
Trwa budowa obwodnicy Bolkowa, fot. obwodnica-bolkowa.pl
Tym samym to już 50 umowa o dofinansowanie, której beneficjentem jest GDDKiA. Wartość dofinansowania dla tego projektu to blisko 67 mln zł. Planowane zakończenie budowy to kwiecień 2020 r.

Inwestycja zakłada budowę w systemie „Projektuj i Buduj” obwodnicy Bolkowa w ciągu drogi krajowej nr 3 o parametrach drogi klasy GP (ok. 5,68 km) wraz przebudową i rozbudową drogi krajowej 5 (ok. 2,11 km) do parametrów klasy GP.

Rezultatem projektu będzie powiązanie obwodnicy Bolkowa z realizowaną (w ramach innego projektu) drogą ekspresową S3 Legnica – Bolków – Lubawka oraz skrócenie czasu przejazdu pomiędzy najważniejszymi ośrodkami miejskimi w zachodniej części Polski.

Dzięki realizacji inwestycji stworzony zostanie kolejny bezpieczny odcinek trasy drogowej zapewniający wysoki komfort lokalnego i dalekobieżnego ruchu drogowego. Uruchomienie obwodnicy spowoduje także odciążenie miasta Bolków od nadmiernego ruchu drogowego.

Wartość całkowita projektu: 94 884 979,36 zł. Wartość dofinansowania UE: 66 679 627,16 zł.

Tekst: GDDKiA
Zdjęcie: obwodnica-bolkowa.pl

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA