REKLAMA
Drogi Wiadomości

Dokończenie prac na S5 Poznań – Wronczyn

Poznański Oddział GDDKiA ogłosił przetarg na dokończenie robót między ogrodzeniem a krawędzią jezdni S5, realizowanych w ramach budowy drogi ekspresowej S5 Poznań – Wrocław na odcinku Poznań – Wronczyn.

 
Zdjęcie: GDDKiA O/Poznań
Zdjęcie: GDDKiA O/Poznań
Zakres prac dotyczy:
– przebudowy urządzeń drenarskich,
– dokończenia budowy zbiorników retencyjno-infiltracyjnych,
– robót wykończeniowych – profilowanie skarp, humusowanie i obsianie trawą, rozbiórkę dróg technologicznych.

Czas na wykonanie wszystkich robót wynosi maksymalnie 180 dni.

Termin składania oraz kryterium wyboru oferty:
– cena – 60%
– skrócenie terminu realizacji zadania – 39%
– realizacja przedmiotu zamówienia przy udziale osób bezrobotnych – 1%

Składanie ofert zostało wyznaczone na 3 lipca br. do godz. 10:15

Niebawem zostaną ogłoszone kolejne postępowania przetargowe mające na celu dokończenie prac takich jak:
– budowa MOP Zamysłowo i Wronczyn,
– zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowych obiektów MS-6 i MS-7,
– dokończenie robót na obiektach inżynierskich.

Dofinansowanie ze środków UE


Budowa drogi ekspresowej S5 Poznań – Wronczyn jest dofinansowana ze Środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Źródło: GDDKiA O/Poznań
REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA