Drogi Wiadomości
2 Minuty czytania

Dokumentacja dla Zachodniej Obwodnicy Szczecina

12 marca br. odbyło się posiedzenie ZOPI (Zespołu Opiniowania Projektów Inwestycyjnych) GDDKiA O/Szczecin, na którym została przedstawiona dokumentacja Zachodniej Obwodnicy Szczecina w ciągu S6.

 
Zdjęcie: GDDKiA O/Szczecin
Zdjęcie: GDDKiA O/Szczecin
Dokumentacja obejmująca badania podłoża i elementy Koncepcji Programowej została przyjęta. Na przełomie kwietnia i maja projekt obwodnicy będzie przedstawiony do zatwierdzenia przez KOPI (Komisję Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych) przy Generalnym Dyrektorze Dróg Krajowych i Autostrad. Zatwierdzenie tej dokumentacji umożliwi wdrażanie kolejnych etapów procesu realizacyjnego tej inwestycji.

Koncepcja Programowa i badania podłoża


Dokumentacja dla Zachodniej Obwodnicy Szczecina w ciągu S6 została zrealizowana dzięki przyznanemu przez Ministra Infrastruktury finansowaniu w kwocie 24,5 mln zł. W ramach prac przygotowawczych do tej inwestycji prowadzonych przez firmę Transprojekt Gdański wykonano wiercenia o łącznej długości 45 km. Sondowań statycznych i dynamicznych wykonano 18 km, przeprowadzono badania tomografią elektrooporową. Ten szeroki zakres badań geologicznych dał obraz budowy podłoża na całym przebiegu drogi, w tym tunelu pod Odrą, gdzie wiercenia sięgnęły głębokości 90 metrów. W korytarzu z decyzji środowiskowej została zaprojektowana dwujezdniowa droga ekspresowa wraz z mostami, wiaduktami i przepustami. Największym obiektem na tej inwestycji będzie bez wątpienia tunel drogowy pod rzeką Odrą o długości 5 km. Tunel będzie się składał z dwóch odrębnych naw dla dwóch jezdni drogi S6, będzie wykonywany przy użyciu technologii drążenia maszyną TBM.

Obwodnica ominie Szczecin od Północy i Zachodu


Zachodnia Obwodnica Szczecina będzie miała długość około 50 km, od północy i zachodu ominie aglomerację szczecińską. Początkiem inwestycji od zachodu będzie połączenie z węzłem Szczecin Zachód na przecięciu z autostradą A6, natomiast końcem węzeł Goleniów Północ łączący drogi S3 i S6. Droga będzie stanowiła alternatywę dla obecnego szlaku S3/A6 omijającego Szczecin od południa-wschodu i razem z nim utworzy ring wokół miasta. Droga w znaczny sposób poprawi skomunikowanie całej aglomeracji szczecińskiej z siecią dróg ekspresowych i autostrad. Szczególne znaczenie będzie miała dla położonych na północ od Szczecina Polic. Obecnie aby dojechać z Polic do węzła S3/S6 Goleniów Północ trzeba przejechać 58 km, w tym pokonać samo centrum Szczecina, po powstaniu obwodnicy trasa ta skróci się do 23 km, a czas przejazdu kilkukrotnie. Z centrum Szczecina zostanie wyprowadzona znacząca część ruchu samochodowego, w tym pojazdy jadące do zakładów chemicznych w Policach.

Tekst: GDDKiA O/Szczecin
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI