REKLAMA
Drogi Wiadomości
2 Minuty czytania

Dolny Śląsk zyska 3 obwodnice

Andrzej Adamczyk zatwierdził Programy inwestycji dla obwodnic w woj. dolnośląskim: Milicza w ciągu DK15, Międzyborza w ciągu DK25 i Oławy w ciągu DK94. Inwestycje zostały ujęte w Programie budowy 100 obwodnic na lata 2020-2030.

 
W ramach inwestycji powstaną nowe odcinki drogi klasy GP (głównej o ruchu przyspieszonym) o łącznej długości 31 km.

– Dzięki realizacji nowych obwodnic w województwie dolnośląskim zwiększy się przepustowość sieci dróg krajowych, a mieszkańcy miejscowości takich jak Milicz, Międzybórz i Oleśnica   odetchną od ruchu tranzytowego, przebiegającego przez ścisłą zabudowę miejską –
powiedział minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

Obwodnica Oławy


W ramach inwestycji powstanie nowy odcinek drogi klasy GP o długości 11 km.

Podstawowym celem budowy obwodnicy Oławy jest wyprowadzenie ruchu tranzytowego, jaki koncentruje się w tym mieście. Droga krajowa nr 94 jest trasą alternatywną dla autostrady A4. Ponadto budowa obwodnicy upłynni ruch do Oławskiej Podstrefy Wałbrzyskiej Strefy Ekonomicznej.

Budowa obwodnicy wpłynie na poprawę warunków ruchu i bezpieczeństwa użytkowników dróg oraz mieszkańców miasta. Jednocześnie zachowane zostaną najwyższe wymogi ochrony środowiska, zdrowia i życia mieszkańców oraz zrównoważonego rozwoju.

Zadanie znajduje się na wstępnym etapie praz przygotowawczych. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad prowadzi prace koncepcyjne dla obejścia miejscowości. Inwestycja jest planowana do realizacji w formule „Projektuj i Buduj”. Ogłoszenie przetargu jest planowane w I kw. 2024 r., a realizacja w latach 2026-2029.

Obwodnica Milicza


W ramach inwestycji powstanie nowy odcinki drogi krajowej nr 15 klasy GP, o długości 12 km.

Podstawowym celem budowy obwodnicy Milicza jest wyprowadzenie ruchu tranzytowego z tej miejscowości.

Inwestycja wymagać będzie przeprowadzenia analiz wariantów przebiegu obwodnicy. Proces przygotowawczy będzie obejmował opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie studium-techniczno-ekonomiczno-terytorialnego, elementów koncepcji programowej wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowej oraz wykonania badania podłoża gruntowego.

Przetarg na roboty w formule Projektuj i Buduj jest planowany w II kw. 2024 r., a realizacja w latach 2027-2029.

Obwodnica Międzyborza


W ramach inwestycji powstanie nowy odcinki drogi klasy GP o długości 8 km.

Podstawowym celem budowy obwodnicy Międzyborza jest wyprowadzenie ruchu tranzytowego z tej miejscowości.

Inwestycja wymagać będzie przeprowadzenia analiz wariantów przebiegu obwodnicy. Proces przygotowawczy będzie obejmował opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie studium-techniczno-ekonomiczno-terytorialnego, elementów koncepcji programowej wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowej oraz wykonania badania podłoża gruntowego.

Przetarg został zaplanowany w III kw. 2024 r., a realizacja w latach 2027-2029.

Program budowy 100 obwodnic w województwie dolnośląskim


W ramach programu obwodnicowego w województwie dolnośląskim powstanie łącznie 7 zadań:
– Obwodnica Głogowa w ciągu drogi krajowej nr 12,
– Obwodnica Kaczorowa w ciągu drogi krajowej nr 3,
– Obwodnica Legnicy w ciągu drogi krajowej nr 94,
– Obwodnica Międzyborza w ciągu drogi krajowej nr 25,
– Obwodnica Milicza w ciągu drogi krajowej nr 15,
– Obwodnica Oławy w ciągu drogi krajowej nr 94,
– Obwodnica Złotego Stoku w ciągu drogi krajowej nr 46.

Źródło: Ministerstwo Infrastruktury

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA