REKLAMA
Drogi Wiadomości
1 Minuta czytania

Dostosowanie węzła Goleniów Południe do obecnych standardów

Dawny węzeł Rurka, który powstał w latach 1977-1979 zmieni swój kształt, a w miejsce obecnych wiaduktów powstaną nowe. Ogłoszono przetarg na opracowanie dokumentacji dla rozbudowy obecnego węzła Goleniów Południe na S3.

 
Zdjęcie: GDDKiA O/Szczecin, www.gov.pl/web/gddkia-szczecin/
Zdjęcie: GDDKiA O/Szczecin, www.gov.pl/web/gddkia-szczecin/
Przedmiotem przetargu jest wykonanie kompletnej dokumentacji, łącznie z uzyskaniem decyzji środowiskowej, a następnie przygotowanie projektu budowlanego i projektów wykonawczych. Zakres prac planowanych na węźle Goleniów Południe obejmuje wykonanie nowych konstrukcji wiaduktów węzła i dostosowanie geometrii łącznic do obecnych wymagań. Na wykonanie kompletnej dokumentacji przewidziano 27 miesięcy.

Nowe wiadukty i korekty łącznic

Głównym elementem węzła są wiadukty  pięcioprzęsłowe  o długości 122,9 m  nad linią kolejową i drogą powiatową. Obiekty te były budowane  według  ówczesnych  norm  i muszą być dostosowane do obecnej klasy I.  Są  też  już mocno wyeksploatowane. Dlatego planowana jest rozbiórka istniejących wiaduktów i wykonanie w ich miejscu nowych konstrukcji.

W układzie drogowym węzła również  zajdą  zmiany.  Zwiększone mają być promienie łącznic, a  szerokość pasów włączeń i  wyłączeń  zostanie dostosowana do obecnych norm. Po zachodniej stronie węzła,  na połączeniu z drogą powiatową,  ma powstać rondo.

Kompletna dokumentacja


Wykonawca dokumentacji będzie miał za zadanie wykonać opracowania koncepcyjne, materiały do wydania decyzji środowiskowej oraz wszelkie opracowania i badania geologiczne i geotechniczne. Zostanie również opracowany projekt budowlany wraz z materiałami do decyzji  o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID)  oraz projekty wykonawcze. Projektant będzie również pełnił nadzór autorski nad realizacją zadania. Termin otwarcia ofert w przetargu został wyznaczony na  4 lutego  br.

Źródło: tekst GDDKiA O/Szczecin, www.gov.pl/web/gddkia-szczecin/
REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA