REKLAMA
Budownictwo Wiadomości
1 Minuta czytania

Dotacja z NFOŚiGW dla SPRCP

Projekt Stowarzyszenia Polski Ruch Czystszej Produkcji otrzymał dotację z NFOŚiGW w kwocie 353,4 tys. zł. SPRCP zrealizuje działania edukacyjne poświęcone Strategii Czystszej Produkcji, Gospodarce o Obiegu Zamkniętym, a także lepszemu wykorzystywaniu zasobów.

Umowę dotacji podpisali 24 lipca 2019 roku, w siedzibie NFOŚiGW w Warszawie, Dyrektor Departamentu Ochrony Przyrody i Edukacji Ekologicznej NFOŚiGW Katarzyna Zaczek oraz Prezes Zarządu SPRCP dr inż. Michał Jan Cichy. Projekt Stowarzyszenia nosi nazwę Kampania edukacyjna na temat zapobiegania zanieczyszczeniom oraz Gospodarki o Obiegu Zamkniętym (GOZ), z wykorzystaniem doświadczeń Czystszej Produkcji i EMAS i będzie przeprowadzony w całej Polsce do końca marca 2022 r. Projekt będzie realizowany w ramach programu priorytetowego NFOŚiGW Edukacja ekologiczna. W założeniach projektu przyjęto, że obejmie on 27,5 tys. uczestników, którzy rozszerzą swą wiedzę w powyższej problematyce; w ten sposób określono efekt ekologiczny projektu.

W programie realizacyjnym projektu przewidziano m.in. organizację dwóch konferencji (skierowanych głównie do przedsiębiorców) pn. 30 lat Czystszej Produkcji – na drodze do GOZ oraz W kierunku GOZ z wykorzystaniem doświadczeń CP i EMAS. Zostanie przeprowadzonych sześć webinariów poświęconych tej tematyce, a także trzy edycje programu szkoleniowego Akademia Czystszej Produkcji w woj. dolnośląskim, mazowieckim i śląskim. Wydarzenia i postępy w realizacji projektu będą sukcesywnie prezentowane na odpowiedniej podstronie Stowarzyszenia Polski Ruch Czystszej Produkcji – www.cp.org.pl.

Stowarzyszenie Polski Ruch Czystszej Produkcji od 1999 roku działa na rzecz ochrony środowiska w przedsiębiorstwach i innych organizacjach. Promuje podejmowanie działań w tym obszarze; mogą one przynieść firmom wymierne korzyści, w tym ekonomiczne. W szczególny sposób organizacja promuje nowoczesną strategię ochrony środowiska, zalecaną przez ONZ – Czystszą Produkcję (ang. Cleaner Production – CP). Zakłada ona zapobieganie zanieczyszczeniom i marnotrawstwu zasobów u źródła ich powstawania. Stowarzyszenie pokazuje też jakimi metodami technicznymi i organizacyjnymi można poprawiać wpływ przedsiębiorców na środowisko, a równocześnie poprawić swój wizerunek i obniżyć koszty eksploatacyjne.

Autor: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA