Drogi Wiadomości
2 Minuty czytania

Dotacja z RFRD dla obwodnic Tyczyna, Łańcuta i Leska

25 lipca 2022 r. w Łańcucie zostały podpisane umowy na dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg realizacji obwodnic Tyczyna, Łańcuta i Leska. Na te trzy inwestycje Samorząd województwa otrzymał 148 mln zł.

– Obwodnice odgrywają kluczową rolę, jeżeli chodzi o sprawność komunikacyjną. Z jednej strony pozwalają kierowcom w sposób niezakłócony, bez korków przejechać dany odcinek drogi, a z drugiej strony dają ogromną ulgę, czystsze powietrze, mniej hałasu i większe bezpieczeństwo drogowe mieszkańcom danej miejscowości, na terenie której budowana jest obwodnica. Życzę, aby te inwestycje zostały pomyślnie zrealizowane – powiedział wiceminister R. Weber.


Projekty, które otrzymały rządowe dofinansowanie to:
Budowa wschodniej obwodnicy Łańcuta w ciągu drogi wojewódzkiej nr 877, od węzła A4 Łańcut do drogi krajowej nr 94 w Głuchowie

Obwodnica będzie miała 3,4 km długości i będzie fragmentem drogi wojewódzkiej nr 877. Jej początek przewidziano na istniejącym rondzie na skrzyżowaniu autostrady A4 z drogą wojewódzką nr 877 w miejscowości Wola Dalsza, natomiast koniec na skrzyżowaniu (rondzie) drogi krajowej nr 94 z ulicą Graniczną na granicy Łańcuta i Głuchowa.

Zadanie to ma przygotowaną dokumentację oraz posiada stosowne uzgodnienia, opinie i decyzje. Inwestycja będzie realizowana w latach 2022-2024.

Wysokość dofinansowania z RFRD to 32,55 mln zł.

Budowa obwodnicy Leska w ciągu DW 894, od DK84 w m. Postołów do DW 894 w m. Huzele

W ramach tej inwestycji powstanie odcinek drogi o długości 3,7 km. Droga będzie jednojezdniowa o dwóch pasach szerokości 3,5 metra. Jej początek przewidziano za rzeką San, w miejscowości Postołów w ciągu drogi krajowej nr 84, natomiast koniec na istniejącej drodze wojewódzkiej nr 894 w miejscowości Huzele. W ramach obwodnicy ma powstać również most na Sanie. Inwestycja jest na bardzo wczesnym etapie przygotowania, dlatego rozważane i możliwe są również inne warianty oraz długość trasy. Aktualnie rozstrzygnięto przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji ZRID, które zaplanowano na listopad 2023 roku.

Zakładany czas realizacji obwodnicy to lata 2022-2026. Całkowity koszt zadania oszacowano na 182 mln zł. Wysokość dofinansowania z RFRD wynosi 100 mln zł.

Budowa obwodnicy Tyczyna w ciągu DW 878

Odcinek ma liczyć 1,5 km i będzie to jednojezdniowa droga o klasie G, z dwoma pasami o szerokości pasa 3,5 m. Początek planowanej drogi wojewódzkiej nr 878, przewidziano na istniejącym skrzyżowaniu z ul. Orkana, natomiast koniec na skrzyżowaniu z ulicą Mokra Strona. Planowana jest budowa dwóch mostów – przez Strug i Hermanówkę. Obwodnica ma odciążyć centrum Tyczyna od ruchu pojazdów ciężarowych oraz osobowych i zwiększyć przepustowość.

Uzyskanie ZRID planowane jest na październik 2022 r. Zakładany okres realizacji robót to lata 2022-2026. Szacunkowy koszt zadania to 22 mln zł, natomiast wysokość dofinansowania z RFRD to 15,68 mln zł.

Źródło: tekst Ministerstwo Infrastruktury, www.gov.pl/web/infrastruktura/

Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI