REKLAMA
Drogi Wiadomości
2 Minuty czytania

Droga ekspresowa S8 na Dolnym Śląsku

Cztery odcinki drogi ekspresowej S8 są już na etapie realizacji, dwa następne na etapie przetargu, a dla kolejnych trwają prace przygotowawcze. Realizacja S8 od Wrocławia przez Kłodzko do Boboszowa jest wpisana do Rządowego Programu Budowy Dróg Krajowych i Autostrad do roku 2030 (z perspektywą do 2033 r.).

Zdjęcie: GDDKiA O/Wrocław, www.gov.pl/web/gddkia-wroclaw/

Realizację 87 km drogi ekspresowej pomiędzy Wrocławiem a Kłodzkiem wrocławski Oddział GDDKiA podzielił na krótsze odcinki realizacyjne. Trasa będzie miała dwie jezdnie, z dwoma pasami ruchu w obu kierunkach i pasami awaryjnymi. Powstanie w systemie „Projektuj i buduj”, co oznacza, że wykonawcy najpierw opracują dokumentację projektową niezbędną do uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID), a dopiero po jej uzyskaniu rozpoczną się prace w terenie.

Odcinki w realizacji

Droga pomiędzy podwrocławskimi Kobierzycami i Łagiewnikami, o długości 32,5 km, to trzy odcinki realizacyjne. 14 grudnia 2023 r. podpisano umowy z ich wykonawcami i obecnie trwają prace projektowe. Pierwszy odcinek, pomiędzy węzłami Kobierzyce Północ i Kobierzyce Południe, zrealizuje spółka Strabag Infrastruktura Południe za kwotę ok. 309,8 mln zł. Drugi, pomiędzy węzłami Kobierzyce Południe i Jordanów Śląski, firma PORR za kwotę ponad 401,1 mln zł, a trzeci odcinek Jordanów Śląski – Łagiewniki Zachód firma Budimex za kwotę ok. 355,6 mln zł. W IV kw. tego roku wykonawcy planują złożyć wnioski o decyzje ZRID.

Kolejny fragment przyszłej S8 od Łagiewnik do Ząbkowic Śląskich, o długości ok. 17 km, drogowcy podzielili na dwa odcinki realizacyjne. Inwestycja jest na etapie procedury przetargowej. Trwa weryfikacja złożonych ofert. Podpisanie umowy z wykonawcami planowane jest w na przełomie III i IV kw. tego roku.

Dla odcinka Ząbkowice Śląskie – Bardo, o długości ok. 14 km, 14 czerwca 2024 r. podpisano umowę z wykonawcą. Jest nim konsorcjum firm Kobylarnia i Mirbud, a wartość inwestycji wynosi ponad 378 mln zł.

Odcinki w przygotowaniu

Kolejny fragment trasy S8, od węzła Bardo do Kłodzka, jest na etapie prac przygotowawczych. Obecnie przygotowywany jest Program inwestycji (PI), który określi zakres rzeczowy inwestycji, harmonogram czasowy oraz jej wstępne koszty. Opracowany PI musi zostać uzgodniony przez Ministerstwo Infrastruktury. Następnym krokiem będzie ogłoszenie przetargu na Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowe (STEŚ), w którym zostaną przeanalizowane możliwe przebiegi trasy na tym odcinku, z wykorzystaniem analizowanych na wcześniejszych etapach wariantów. W dokumentacji STEŚ GDDKiA planuje wykorzystać w możliwie jak największym zakresie także opracowane wcześniej materiały. Nowa dokumentacja musi być dostosowana do zmienionych w 2022 r. przepisów techniczno-budowlanych, które dotyczą zasad projektowania dróg publicznych. Warto dodać, że pierwsze PI było wykonywane dla odcinka Wrocław – Kłodzko w 2015 r., podobnie jak dokumentacja STEŚ. W trakcie sporządzania STEŚ doszło jednak do zmian w rządowych programach infrastrukturalnych, m.in. dodano S8 Kłodzko – Boboszów czy obwodnicę Złotego Stoku. W 2020 r. zostało wykonane opracowanie pn. „Koncepcja obsługi transportowej regionu Ziemi Kłodzkiej”, które wskazało na niezbędne działania w obszarze polityki transportowej Ziemi Kłodzkiej na terenie województwa dolnośląskiego, jak i subregionu Sudety 2030. W związku z powyższym w 2021 r. wyodrębniono z prac przygotowawczych odcinek S8 Bardo – Kłodzko, aby w dalszych pracach wziąć pod uwagę rozwój innych dróg krajowych, które mają na siebie wpływ.

Zakończenie budowy drogi ekspresowej S8 Wrocław – Kłodzko i oddanie trasy do ruchu planowane jest (w zależności od odcinka) w latach 2028-2033.

Dalszy przebieg S8 od Kłodzka do Boboszowa i granicy z Czechami jest na etapie opracowań studialnych.

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA