REKLAMA
Drogi Wiadomości
1 Minuta czytania

Droga krajowa nr 22 zmieni się

Szczeciński Oddział GDDKiA wysłał do publikacji w Dzienniku Urzędowym UE ogłoszenie o przetargu na przygotowanie dokumentacji dla rozbudowy i budowy obwodnic na zachodniopomorskim odcinku DK22 o łącznej długości 57,4 km.

Mapka: GDDKiA O/Szczecin
Mapka: GDDKiA O/Szczecin
Droga została podzielona na 6 odcinków, na których będzie dostosowana do obowiązujących standardów z nawierzchnią o nośności 11,5 ton/oś wraz z budową 4 obwodnic.

Zadania w ramach rozbudowy DK22:
– odcinek granica z województwem lubuskim – Człopa, długość: 14,18 km,
– obwodnica Człopy, długość: 2 km,
– odcinek Człopa – Wałcz wraz z obwodnicą Rusinowa, długość: 24,75 km,
– obwodnica Wałcza (na DK22), długość: 10 km,
– odcinek Ostrowiec – Szwecja, długość: 3,5 km,
– obwodnica Szwecji, długość: 3 km.

Ważny szlak komunikacyjny


Droga krajowa nr 22 łączy Pomorze z województwem lubuskim przechodząc przez Pomorze Zachodnie i Wielkopolskę. Jest to jeden z głównych szlaków transportowych w tej części kraju. Obecnie ten odcinek nie spełnia parametrów drogi klasy GP (główna ruchu przyśpieszonego). Dodatkowo przebieg trasy przez wiele miejscowości przekłada się na wydłużenie czasu przejazdu, mniejsze bezpieczeństwo ruchu i uciążliwości dla mieszkańców z powodu ruchu tranzytowego.

Obwodnice i odcinki szlakowe


Wśród zaplanowanych zadań jest realizacja obwodnic Wałcza, Szwecji, Człopy i Rusinowa oraz pozostałych do rozbudowy odcinków obecnej drogi krajowej nr 22. Po przebudowie DK22 będzie miała jedną jezdnię z dwoma pasami ruchu o szerokości 3,5 metra. Skrzyżowania i zjazdy będą ograniczone, a tam gdzie będzie to konieczne powstaną wiadukty. Nawierzchnia drogi będzie miała nośność podniesioną do 11,5 ton na oś, co przełoży się na jej większą trwałość i wytrzymałość. Celem podniesienia bezpieczeństwa niechronionych użytkowników ruchu przewidziano również budowę ciągów pieszo-rowerowych.

Pełna dokumentacja


Ogłoszony przetarg podzielony jest na 6 części będących przyszłymi odcinkami realizacyjnymi. Wykonawcy będą musieli opracować kompletną dokumentację niezbędną do budowy drogi, od dokumentacji studialnej z uzyskaniem koniecznych decyzji środowiskowych do przygotowania projektów budowlanych i wykonawczych. Dla zadań obejmujących rozbudowę istniejącej drogi na przygotowanie dokumentacji będzie 28 miesięcy, a tam gdzie droga będzie prowadzona nowym przebiegiem 52 miesiące.

Tekst i mapka: GDDKiA O/Szczecin

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA