Drogi Wiadomości
3 Minuty czytania

Drogi szybkiego ruchu na Dolnym Śląsku

Trwają zaawansowane prace projektowe, które uwzględniają przebiegi dróg ekspresowych S8 i S5 oraz autostrady A4. Rozwój nowoczesnej sieci drogowej to nie tylko korzyści dla regionu, ale również dla ruchu drogowego w całej Polsce.

Autostrada A4, fot. GDDKiA O/Wrocław
Autostrada A4, fot. GDDKiA O/Wrocław
Autostrada A4 rozpoczyna swój przebieg na Dolnym Śląsku. Należy do III Paneuropejskiego Korytarza Transportowego sieci TEN-T oraz jest częścią drogi międzynarodowej E40 o długości 8500 km, która przebiega przez Belgię, Francję, Niemcy, Polskę, Ukrainę, Rosję i Kazachstan i E462 na odcinku Mysłowice – Balice. Na terenie Polski liczy ok. 672 km, co daje jej status najdłuższej w kraju. Zaczyna się od granicy z Niemcami w Jędrzychowicach koło Zgorzelca a kończy na przejściu granicznym z Ukrainą Korczowa – Krakowiec. Dolnośląski odcinek A4 od Wrocławia do Krzyżowej o długości ok. 105 km wybudowany został w latach 30. XX wieku, przez co jest najstarszym odcinkiem autostradowym w naszym kraju.

A4/S5/S8 – co robimy?

Autostrada A4


A4 od Wrocławia do Krzyżowej nie spełnia w pełnym zakresie warunków technicznych przewidzianych dla autostrad. Nie posiada pasa awaryjnego, który występuję jedynie na krótkich odcinkach, brakuje Miejsc Obsługi Podróżnych, geometria większości węzłów nie jest dostosowana do panujących standardów. Wzrastające z roku na rok natężenie ruchu, w newralgicznych momentach sięga ponad 100 tyś. pojazdów na dobę. Wypadki, kolizje lub awarie tworzą wielokilometrowe zatory drogowe, które utrudniają kierowcom szybkie przemieszczanie się.
Rozbudowa A4 jest inwestycją priorytetową, dlatego w tym celu w grudniu 2018 r. ogłoszony został przetarg na opracowanie studium korytarzowego wraz z analizą techniczno-ekonomiczno-logistyczną rozbudowy lub budowy autostrady A4 pomiędzy Wrocławiem i Krzyżową. Umowa z firmą projektową została podpisana w maju 2018 r., a jej zadaniem jest analiza możliwych wariantów kompleksowych działań, mających na celu poprawę sytuacji w zakresie bezpieczeństwa, przepustowości i funkcjonalności dolnośląskiego odcinka autostrady A4. Projektanci w swoim opracowaniu uwzględnią również przebieg drogi ekspresowej S5 oraz drogi ekspresowej S8. Podstawą do tego typu działań jest podpisane 25 września 2019 r. przez Prezesa Rady Ministrów, Rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie sieci autostrad i dróg ekspresowych, w którym został ujęty nowy fragment drogi ekspresowej S5 od Sobótki (okolice Wrocławia) do połączenia z drogą ekspresową S3 na południu województwa.

Droga ekspresowa S5

Nowy odcinek S5 na Dolnym Śląsku będzie przedłużeniem istniejącej S5, która biegnie od Korzeńska do węzła Wrocław Północ na Autostradowej Obwodnicy Wrocławia A8. Nowa droga ekspresowa w południowej części województwa stworzy nowy korytarz transportowy, który będzie spójnie łączył trasy S3 i S8, odciąży centra miast od transportu ciężarowego, poprawi warunki życia w regionie i zwiększy dostępność terytorialną aglomeracji wałbrzyskiej.

Droga ekspresowa S8


Droga krajowa nr 8 od Wrocławia do Kłodzka będzie drogą o parametrach klasy drogi ekspresowej (klasa S). Obecnie trwają prace nad jej przedłużeniem. W trakcie opracowania jest Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowe wraz z materiałami do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Wykonawca analizuje obecnie cztery warianty przebiegu drogi. Każdy z wariantów zakłada budowę drogi w klasie S, z dwoma jezdniami po dwa pasy ruchu w każdą stronę, budowę węzłów drogowych oraz Miejsc Obsługi Podróżnych. Na posiedzeniu Komisji Ocen Projektów Inwestycyjnych, które planowane jest w I kw. 2020 roku, zostanie zarekomendowany wariant do realizacji. Wariant ten zostanie przedstawiony we wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, który będzie kolejnym etapem realizacji tego zadania.

Różne analizy – jeden cel!


Wzajemne oddziaływanie powyżej wymienionych szlaków, warunki ruchowe oraz oddziaływanie środowiskowe podlegają szczegółowej analizie, przy maksymalnym wykorzystaniu opracowań realizowanych dla A4 i S8. Dotychczasowe analizy prowadzone dla A4 uwzględniają drogę ekspresową S3 oraz projektowaną drogę ekspresową S8. Jednak od czasu funkcjonującego ww. Rozporządzenia Rady Ministrów, również w analizach została uwzględniona droga ekspresowa S5. Głównym celem prowadzonych analiz jest znalezienie optymalnych rozwiązań, które uwzględnią aspekty społecznej, logistyczne i ekonomiczne dla stworzenia najkorzystniejszego układu dróg.

Tekst i zdjęcie: GDDKiA O/Wrocław

Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI