REKLAMA
Drogi Wiadomości
3 Minuty czytania

Drogowcy z Olsztyna podsumowują 2018 r.

Olsztyński Oddział GDDKiA podsumowuje inwestycje zrealizowane i realizowane w 2018 r. na drogach województwa warmińsko-mazurskiego. Wartość prowadzonych inwestycji drogowych to 6,9 mld zł.

DK16 obwodnica Ostródy, fot. Budimex
DK16 obwodnica Ostródy, fot. Budimex
W czerwcu 2018 r. odsłonięciem tablicy z nazwą obiektu – Most Niepodległości – zakończył się ostatni etap budowy drogi ekspresowej S7 na Warmii i Mazurach realizowanej przez olsztyński oddział GDDKiA. Był to odcinek S7 Ostróda Północ – Ostróda Południe wraz z obwodnicą Ostródy w ciągu DK16 o długości 18,8 km i wartości 1,4 mld zł. Obecnie olsztyński oddział GDDKiA kontynuuje budowę S7 na terenie woj. mazowieckiego w kierunku stolicy. Na przełomie lat 2017 i 2018 podpisano umowy na projekt i budowę 4 odcinków drogi ekspresowej S7 realizowanej przez olsztyński oddział GDDKiA na terenie Mazowsza, tj. Napierki – Mława (14 km), Mława – Strzegowo (21,5 km), Strzegowo – Pieńki (23,4 km) i Pieńki – Płońsk (13,8 km). Łączna wartość to ok. 1,7 mld zł, długość: 72,7 km.

W roku 2018 rozpoczęła się realizacja obwodnicy Nowego Miasta Lubawskiego w ciągu DK15 o długości 17,7 km. W lutym 2018 r. podpisano umowę na projekt i budowę tego zadania o wartości 392,7 mln zł. Z kolei latem 2018 r. podpisano umowy na projekt i budowę trzech odcinków drogi ekspresowej S61 Szczuczyn – Raczki (66,4 km) w ciągu Via Baltica o łącznej wartości ok. 2 mld zł:
– Zadanie nr 1: Szczuczyn – węzeł Ełk Południe (ok. 23,3 km),
– Zadanie nr 2: węzeł Ełk Południe – węzeł Wysokie o długości ok. 22,9 km (w tym połączenie z obwodnicą Ełku w ciągu S16 o długości ok. 4 km),
– Zadanie nr 3: węzeł Wysokie – Raczki (ok. 20,2 km).

W grudniu 2018 oddane zostały do ruchu dwa fragmenty obwodnicy Olsztyna: 10 km w ciągu DK16 Olsztyn Zachód – Olsztyn Południe o wartości 387,5 mln zł oraz węzeł Olsztyn Wschód wraz z ok. 3 km odcinkiem S16 Olsztyn – Wójtowo. W budowie pozostaje jeszcze odcinek obwodnicy w ciągu S51 o długości ok. 13 km. Koszt tego zadania ponad 1 mld zł, termin realizacji – kwiecień 2019 r. Do czerwca 2019 r. będzie natomiast trwała budowa węzła Pieczewo, którego realizacja zaczęła się w marcu 2017 r. na podstawie aneksu do umowy na budowę obwodnicy Olsztyna w ciągu S51.
 
We wrześniu 2018 r. ogłoszony został przetarg na projekt i budowę S16 Borki Wielkie – Mrągowo o długości 17,1 km wraz z obwodnicą Mrągowa w ciągu DK59. Inwestycja obejmować będzie budowę drogi ekspresowej S16 o długości 13,1 km oraz 4 km obwodnicy Mrągowa w ciągu DK59. Szacowany koszt inwestycji to 687,3 mln zł, realizacja przewidywana jest do 2021 r.

Na etapie przygotowania dokumentacji projektowej znajduje się kolejny odcinek drogi S16. W 2017 r. podpisana została umowa na dokumentację projektową dla S16 Mrągowo – Orzysz – Ełk. Obejmuje ona aktualizację Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego i wykonanie Koncepcji Programowej dla ok. 80 km drogi ekspresowej. Termin wykonania zadania to 37 m-cy, koszt – 12,9 mln zł. Dokumentacja będzie gotowa do realizacji w 2021 r. W trakcie przygotowania znajduje się także dokumentacja projektowa dla S5 Ornowo – Wirwajdy o długości 5,6 km. Koszt wykonania dokumentacji to 2,4 mln zł, termin realizacji 36 m-cy.

W 2018 roku GDDKiA Oddział w Olsztynie realizował także zadania inwestycyjne mające na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego w ramach Programu Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych. Program ten stanowi część Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-23 (z perspektywą do 2025). Dobór zadań do Programu Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych następuje poprzez wybranie z planów GDDKiA tych inwestycji, dla których zostały określone najwyższe klasy ryzyka. Realizacja Programu w wymiarze wieloletnim pozwoli na zmniejszenie liczby odcinków niebezpiecznych i wzrost bezpieczeństwa ruchu drogowego (redukcja liczby wypadków i ich ofiar). Lista tych zadań będzie każdego roku aktualizowana. W ramach Programu Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych olsztyński oddział GDDKiA realizuje 53 zadania za kwotę 827 mln zł, z czego wykonano już do tej pory 15 zadań za 39,8 mln zł, natomiast w trakcie budowy znajduje 7 inwestycji o łącznej wartości 82,9 mln zł. Jednym z większych zadań zrealizowanych w ramach tego programu w 2018 roku była budowa mostu w ciągu DK16 nad Kanałem Warmińskim w okolicy msc. Stare Jabłonki o wartości 11,3 mln zł. W ramach inwestycji powstał obiekt o nośności 50 t, długości 130 m i szerokości 13,1 m. Na moście znalazła się jezdnia o szerokości 7 m i chodnik o szerokości użytkowej 2×1,25 m.

Tekst: GDDKiA O/Olsztyn
Zdjęcie: Budimex SA

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA