REKLAMA
Drogi Wiadomości

Dwie oferty na likwidację wysp na PPO Pruszków

Warszawski Oddział GDDKiA otworzył oferty w przetargu na projekt i wykonanie robót związanych z likwidacją wysp na PPO Pruszków. W przetargu wpłynęły dwie oferty.

Złożono 2 oferty. Za realizację zamówienia firma Planeta zaproponowała prawie 4 mln zł, natomiast Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych z Piotrkowa Trybunalskiego zaoferowało ponad 4,5 mln zł.

Kosztorys inwestorski wynosi ok. 1,6 mln zł.

Postępowanie zostało ogłoszone w trybie przetargu nieograniczonego.

Złożone oferty będą badane i oceniane przy zastosowaniu kryteriów takich jak: termin wykonania, okres gwarancji oraz cena.

Do 30.06.2019 r. Wykonawca ma zaprojektować i wykonać roboty polegające na demontażu wysp (i innych urządzeń), które znajdują się w przygotowanych miejscach poboru opłat, odtworzeniu nawierzchni i wykonaniu oznakowania poziomego.

Po zrealizowaniu robót, zniknie zwężenie na A2 w rejonie Pruszkowa. W miejscu byłego już placu poboru opłat autostrada będzie posiadała 2 jezdnie po 2 pasy robót (docelowo 3 pasy ruchu).

Autor: GDDKiA O/Warszawa

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA