REKLAMA
Wod-Kan Wiadomości

Dwie pożyczki dla Gminy Mogilany z WFOŚiGW w Krakowie

Wczoraj WFOŚiGW w Krakowie podpisał 2 umowy pożyczek z Gminą Mogilany na realizację projektu pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej Mogilany – Wschód” w kwocie 1.637.827,05 zł i pożyczka płatnicza w kwocie 3.233.570,13 zł.

Podpisanie umowy, fot. WFOŚiGW w Krakowie
Podpisanie umowy, fot. WFOŚiGW w Krakowie
Przedmiotem zadania jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej, do której podłączonych zostanie 121 gospodarstw domowych, co pozwoli odprowadzić na oczyszczalnię ścieki w ilości 26499 m3/rok.

Zadanie jest współfinansowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Umowy zostały podpisane przez Zarząd WFOŚiGW w Krakowie, który reprezentował Prezes Zarządu – Kazimierz Koprowski. W imieniu Gminy Mogilany umowy podpisał Piotr Piotrowski – Wójt przy kontrasygnacie Skarbnika – Wandy Gąsior.

Tekst i zdjęcie: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA