Wod-Kan Wiadomości

Dwie pożyczki dla Gminy Szaflary

24 lipca 2018 r. w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie zostały podpisane dwie umowy pożyczek z Gminą Szaflary na realizację zadań pn.:

1. „Budowa sieci wodociągu w miejscowości Maruszyna, gmina Szaflary” w kwocie do 190 392,97 zł. Przedmiotem zadania jest budowa sieci wodociągowej, do której zostaną podłączone czterdzieści trzy gospodarstwa domowe.
2. „Budowa magistrali wodociągowej oraz stacji uzdatniania z hydrofornią, zbiornikiem wody i wodomatem w miejscowości Maruszyna, gmina Szaflary”, w kwocie do 1 592 636,36 zł. Przedmiotem zadania jest budowa stacji uzdatniania o wydajności 2 m3/h z hydrofornią, zbiornikiem wody i wodomatem oraz magistrali wodociągowej, co pozwoli na dostarczenie wody pitnej dobrej jakości w ilości 14 600 m3/rok.

Umowy zostały podpisane przez Zarząd WFOŚiGW w Krakowie, w składzie Witold Kozłowski – Prezes Zarządu oraz Anna Biederman-Zaręba – Zastępca Prezesa Zarządu. W imieniu Gminy umowę podpisał Wójt, Rafał Szkaradziński przy kontrasygnacie pani Krystyny Strama, działającej na podstawie upoważnienia udzielonego przez Skarbnika Gminy Szaflary.

Realizacja zadania przyczyni się do zapewnienia mieszkańcom wody pitnej dobrej jakości.

Autor: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie

Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI