REKLAMA
Budownictwo Wiadomości
3 Minuty czytania

Działania Mostostalu Warszawa w Raporcie „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki”

W Raporcie „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki” znalazło się aż sześć działań Mostostalu Warszawa.

Projekty spółki zostały wymienione w obszarach: „praktyki z zakresu pracy”, „środowisko”, „uczciwe praktyki operacyjne”, a także „zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej”.

Raport wymienia projekty prowadzone przez Mostostal Warszawa w 2017 r.:
Program „MTeam” (obszar w Raporcie: „praktyki z zakresu prawa pracy”, kategoria: „partycypacja pracownicza”). Celem Programu jest inicjowanie zmian dokonujących się z udziałem pracowników. Podwalinami Programu była dyskusja o kierunku rozwoju Firmy. W ramach Programu stworzono osiem grup roboczych, w których pracę zaangażowanych było ponad 100 osób. Ze zgłoszonych ponad 100 pomysłów – na m.in.: walidację jakości, poprawę standardów współpracy, budowę sieci partnerów, przejrzystość procesów, dywersyfikację, motywację pracowników, wzmocnienie zespołów ofertowania, budowę wizerunku firmy – wybrano 20 projektów najbardziej trafiających w aktualne potrzeby biznesowe firmy;
BIM – proces inteligentnego zarządzania informacjami o projekcie (obszar: „środowisko”, kategoria: „ekobudownictwo”). Dzięki modelowi BIM firma jest w stanie testować na wczesnych etapach projektowania potencjalny wpływ podejmowanych działań na otaczające środowisko. Ta wczesna identyfikacja wielu aspektów oraz ich ocena i zrozumienie, jak oddziaływają na różne czynniki środowiska, umożliwiają szybkie i efektywne łagodzenie negatywnych skutków działań, zastosowanie zrównoważonych rozwiązań oraz zmniejszenie kosztów całego procesu. Ponadto Mostostal jest jednym z założycieli fundacji buildingSMART, której celem jest opracowanie standardów, norm i narzędzi wspierających wymianę informacji w technologii BIM;
Porozumienie dla Bezpieczeństwa w Budownictwie (obszar: „uczciwe praktyki operacyjne”, kategoria: „edukacja rynku”). Mostostal Warszawa jest członkiem założycielem Porozumienia dla Bezpieczeństwa w Budownictwie, którego celem jest eliminacja wypadków śmiertelnych na budowach. Porozumienie zostało zawiązane w 2010 r. i skupia największych generalnych wykonawców w Polsce: Mostostal Warszawa, Budimex, Erbud, Hochtief Polska, Karmar, Mota-Engil Central Europe, Polimex-Mostostal, PORR, Skanska, Strabag, Unibep, Warbud. Jedną z jego inicjatyw jest Ogólnopolski Tydzień Bezpieczeństwa – w wydarzeniach edukacyjnych, które odbywają się w 358 jednostkach i budowach, bierze udział rocznie blisko 40 tys. pracowników;
„MOST OF ALL Razem dla innych” (obszar: „zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej”, kategoria: „działania charytatywne i filantropijne”). Pracownicy Mostostal Warszawa biorący udział w projekcie pokazali swoje sportowe pasje i podejmowali wyzwania w trzech dyscyplinach: chodzenie, bieganie oraz jazda na rowerze. Firma przeliczała przebyte kilometry na złotówki. Pracownicy pokonali wspólnie 18 tys. km. Firma nawiązała współpracę z Ośrodkiem Pracy Pozaszkolnej nr 3 prowadzącym program edukacyjny dla dzieci, które mają utrudniony dostęp do wiedzy. Zebrane pieniądze przeznaczono na dodatkowe zajęcia w ośrodku. Ich program uwzględniał zajęcia z robotyki oraz lekcje dla małych chemików. Działanie realizowane było w partnerstwie z Fundacją Rozwoju Edukacji Małego Inżyniera;
Dnia Wolontariatu (obszar: „zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej”, kategoria: „edukacja dzieci i młodzieży”). W ramach akcji Mostostal Warszawa zorganizował warsztaty dla dzieci ze szkół podstawowych. Ekologiczne zajęcia miały na celu pomóc dzieciom w zrozumieniu czterech filarów, na których opierają się Cele Zrównoważonego Rozwoju, i zaangażować je w ochronę środowiska poprzez codzienne gesty. W trakcie zajęć wykorzystano autorskie materiały, quizy, gry i zabawy oraz przyjazny najmłodszym motyw bajkowego herosa. Akcja objęła do tej pory ok. 800 dzieci;
Działalność naukowo-badawcza Mostostalu Warszawa prowadzona we współpracy z jednostkami naukowymi (obszar: „zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej”, kategoria: „współpraca z uczelniami”). Mostostal Warszawa od 12 lat prowadzi działalność naukowo-badawczą we współpracy z jednostkami naukowymi. Powołany przez spółkę Dział Badań i Rozwoju opracowuje i wprowadza w życie innowacje, które przyczyniają się do rozwoju polskiej myśli inżynierskiej. Potwierdzeniem skuteczności tych działań jest upowszechnianie nowych technologicznych trendów.

Raport „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki” to największy w Polsce przegląd działań biznesu społecznie odpowiedzialnego w danym roku, wydawany przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Na blisko 200 stronach publikacji znalazły się opisy 1190 dobrych praktyk. Tegoroczna edycja raportu jest drugą, w której do dobrych praktyk firm przyporządkowane zostały Cele Zrównoważonego Rozwoju ONZ.

Autor: Mostostal Warszawa S.A.

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA