REKLAMA
Drogi Wiadomości
3 Minuty czytania

Dziennikarze na budowie obwodnicy Sanoka

16 października br. podkarpaccy dziennikarze odwiedzili plac budowy obwodnicy Sanoka. Podczas wizyty mogli zobaczyć postęp prac budowlanych, których ogólne zaawansowanie przekroczyło już 92%.

 
Zdjęcie: GDDKiA O/Rzeszów
Zdjęcie: GDDKiA O/Rzeszów
Zdjęcie: GDDKiA O/Rzeszów
Zdjęcie: GDDKiA O/Rzeszów
Zakończenie wszystkich robót planowane jest na kwiecień 2020 r., jednak jeszcze w tym roku planowane jest oddanie obwodnicy do ruchu.

Inwestycja obejmuje budowę obwodnicy Sanoka w ciągu drogi krajowej nr 28 Zator – Medyka o długości 6,7 km. Początek zlokalizowany jest na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 886 z ul. Krakowską (DK28). Koniec stanowi włączenie obwodnicy do istniejącej drogi krajowej nr 84 (ul. Lipińskiego). Trasa główna będzie posiadać parametry techniczne drogi klasy GP o przekroju 2+1. Obwodnica zostanie połączona z innymi drogami za pomocą 4 skrzyżowań jednopoziomowych.

Zaawansowanie wszystkich robót wraz z robotami w toku wynosi 92%, w tym:
– robót drogowych 85% (zaawansowanie prac drogowych na trasie głównej wynosi 96,85%),
– robót mostowych 96,67%,
– robót branżowych 86,38%,

Warstwa ścieralna ułożona jest już w 96%. Do wykonania pozostało rondo nr 1 na początku obwodnicy (skrzyżowanie DW886 i DK28), jezdnie dodatkowe, roboty wykończeniowe, przepusty pod jezdniami dodatkowymi, oświetlenie, oznakowanie poziome i pionowe, bariery ochronne, ekrany akustyczne, warstwa ścieralna na drogach poprzecznych.

Dane szczegółowe:
1. Całkowita długość drogi: 6,7 km
2. Wykupione działki: 803 szt.
3. Zrealizowane obiekty inżynierskie:
– mosty: 8 szt.
– wiadukty: 4 szt.
– przepusty: 18 szt.
4. Całkowita ilość MMA do wbudowania: 71 300,00 ton
5. Całkowita ilość betonu do wbudowania: 18 500,00 m3
6. Całkowita ilość wykorzystanej stali: 2 400,00 t
7. Ilość wbudowanych pali: 1 262 szt. (łączna długość pali): 8,7 km
8. Łączna ilość nasypów: 799 020,00 m3
9. Łączna ilość wykopów: 987 781,00 m3
10. Łączna ilość przebudowanych sieci:
– sieć gazowa: 1,4 km
– sieć energetyczna: 9,8 km
– sieć kanalizacyjna: 8,4 km
– sieć wodociągowa: 2,1 km
11. Wysokość najwyższego nasypu: 13,91 m
12. Głębokość najgłębszego wykopu: 16,19 m

Ciekawostki:
Ilość betonu:
Zakładana ilość betonu do wbudowania to 18 500 m3, przy założeniu że 1m3 betonu waży średnio 2,3 t, to 18 500 m3 x 2,3 t = 42 550,00 t.
Waga Statuy Wolności wynosi 229 ton, czyli z betonu użytego na budowie można by było otrzymać 185 sztuk Statuy Wolności.

Ilość stali:
Ażurowa konstrukcja kratowa wieży waży Eiffla 7 300,00 t.
Stal wykorzystana na kontrakcie waży 2 400,00 t, a zatem przy budowie obwodnicy wykorzystano około 30% (wagowo) wieży Eiffla.

Ilość gruntów skalistych:
Łączna ilość wykopów w gruntach skalistych wyniosła 565 000,00 m3.

Przy założeniu, że 1m3 skały waży około 1,7 t: 565 000,00 m3 x 1,7 t = 960 500,00 t.

Średnia ładowność wagonu wynosi 60 t co oznacza, że do przewiezienia skały wykorzystano by 16 tys. wagonów.

Kalendarium:
1. 30 sierpnia 2013 r. – złożenie wniosku o wydanie decyzji środowiskowej.
2. 10 lipca 2014 r. – uzyskanie decyzji środowiskowej.
3. 30 września 2014 r. – ogłoszenie przetargu na projekt i budowę obwodnicy Sanoka.
4. 9 lutego 2016 r. – podpisanie umowy z Wykonawcą (konsorcjum firm: Max Bögl Polska Sp. z o.o. oraz Max Bögl Stiftung & Co. KG, wartość kontraktu: 171 581 454,27 PLN).
5. 21 lipca 2017 r. – uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID).
6. 31 lipca 2017 r. – przekazanie placu budowy.
7. 9 sierpień 2017 r. – rozpoczęcie prac budowlanych.
8. 1 października 2018 r. – podpisanie umowy na dofinansowanie unijne projektu – (Umowa o Dofinansowanie Nr POIŚ.04.02.00-00-00-0049/18-00 ze środków Unijnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 podpisana została pomiędzy Centrum Unijnych Projektów Transportowych (Instytucja pośrednicząca), a Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad (Beneficjent). Całkowity koszt projektu: 207 180 936,44 PLN).
9. 7 kwietnia 2020 r. – przewidywana data zakończenia robót (zgodnie z podpisaną umową na roboty projektowo-budowlane, Wykonawca zobowiązany był do zakończenia umowy w terminie do 33 miesięcy. Jednakże z uwagi na napotkane w trakcie prowadzenia robót problemy: liczne stanowiska archeologiczne, dwukrotnie większy zakres wykopu w skale niż pierwotnie zakładano, kontrakt został finalnie przedłużony do 7 kwietnia 2020 r.)

Tekst i zdjęcia: GDDKiA O/Rzeszów
REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA