REKLAMA
Wod-Kan Wiadomości

Edukacyjna ścieżka Dąbrowskich Wodociągów

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach przyznał dotację w wysokości 50% kosztów kwalifikowanych Dąbrowskim Wodociągom na projekt Miodowa Dąbrowa – edukacyjna ścieżka Dąbrowskich Wodociągów.

 
Wizualizacja: Dąbrowskie Wodociągi sp. z o.o.
Wizualizacja: Dąbrowskie Wodociągi sp. z o.o.
Koncept ma na celu założenie pasieki składającej się z 10 uli oraz zaadaptowanie terenu w taki sposób, aby zapewnić owadom jak najlepsze warunki bytowania. W związku z tym powstanie również łąka kwietna. W dalszych etapach zostanie utworzona ścieżka dydaktyczna w pełni poświęcona życiu błonkówek. Dodatkową atrakcję będzie stanowił ul pokazowy, domek dla owadów, model pszczoły oraz fotościanka. Organizowane będą także warsztaty prowadzone przez pszczelarza, podczas których dzieci poznają procesy powstawania miodu oraz życia pszczół.
 
Wizualizacja: Dąbrowskie Wodociągi sp. z o.o.
Wizualizacja: Dąbrowskie Wodociągi sp. z o.o.

Projekt będzie skierowany do wszystkich mieszkańców Gminy Dąbrowa Górnicza oraz ościennych miejscowości. Jego najważniejszym celem jest uświadamianie mieszkańcom kluczowej roli pszczół w środowisku przyrodniczym oraz zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich ciekawości, aktywności i samodzielności. Otwarcie pierwszego etapu zostało zaplanowane na 20 maja 2022 r. w Światowy Dzień Pszczoły.

Źródło: tekst Dąbrowskie Wodociągi sp. z o.o.
REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA