REKLAMA
Energetyka Wiadomości
2 Minuty czytania

Energa Obrót na drodze do transformacji

Efektywność energetyczna, społeczności energetyczne i działalność w oparciu o technologie cyfrowe – to główne cele, jakie stawia sobie w najbliższym czasie spółka Energa Obrót. Dynamiczne zmiany na rynku energii stały się dla spółki inspiracją do nakreślenia nowej wizji rozwoju w ramach Programu Transformacji.

Zdjęcie: Energa Obrót SA, www.media.energa.pl

Program rozpoczął się w kwietniu 2023 roku i ma na celu dostosowanie spółki do operacjonalizacji Strategii GK ORLEN. Zaprojektowane zmiany mają pozwolić organizacji aktywnie wpisywać się w budowanie koncernu multienergetycznego w segmencie sprzedaży detalicznej oraz rozwijać nowe produkty i usługi wzmacniające siłę marki. Program ma dostosować Energę Obrót do funkcjonowania w warunkach „ery cyfrowej”. Transformacja pozwoli zwiększyć zdolności spółki do szybkiej adaptacji oraz wykorzystywania szans wynikających, m.in. z: procesu transformacji energetycznej i dekarbonizacji, rozwoju odnawialnych źródeł energii, liberalizacji i decentralizacji rynku energii, polityki regulacyjnej oraz rosnącej konkurencji i zmian na rynku detalicznym.

Rozwój poprzez efektywność energetyczną

Energa Obrót aspiruje do pozycji krajowego lidera w obszarze efektywności energetycznej i społeczności energetycznych. Organizacja zamierza kompleksowo wspierać samorządy, klientów biznesowych, wytwórców oraz odbiorców indywidualnych w ramach transformacji energetycznej i szeroko rozumianej efektywności energetycznej. Już dzisiaj spółka dysponuje szerokim wachlarzem produktów i usług w tym zakresie.

Jednym z priorytetów Energi Obrotu jest współpraca z samorządami lokalnym i współtworzenie społeczności energetycznych. Ich elementem są spółdzielnie energetyczne, które umożliwiają znaczące obniżenie kosztów zakupu energii dla jej członków oraz wyższe przychody dla jej wytwórców, a także powodują wzrost bezpośredniego wykorzystania zielonej energii na obszarze ich funkcjonowania.

– Dekarbonizacja, rozwój odnawialnych źródeł energii oraz liberalizacja rynku sprawiają, że konieczne stają się działania transformacyjne. Dzięki nim będziemy mogli zwiększyć zdolność spółki do szybkiej adaptacji, wykorzystania szans i uniknięcia zagrożeń, które pojawiają się na rynku energii – powiedział Jarosław Wróbel, prezes Zarządu Energi Obrotu.

Transformacja stwarza nowe możliwości

Program Transformacji realizowany jest w trzech strumieniach: Plan Rozwoju na lata 2024-2032, rachunek marżowy, jako podstawa systemu informacji zarządczej oraz struktura organizacyjna dopasowana do realizacji celów strategicznych. W ramach działań rozwojowych spółka zamierza budować przewagę konkurencyjną w oparciu o kompetencje w zakresie projektowania i wdrażania rozwiązań efektywności energetycznej. Wsparciem dla tych operacji będzie baza danych efektywności energetycznej z informacjami dotyczącymi technologii, uwarunkowań środowiskowych oraz potencjalnych klientów. Ponadto firma zwiększy zdolności do szybkiego reagowania na zmiany w otoczeniu rynkowym poprzez cyfryzację procesów biznesowych i budowę elastycznej kultury procesowej. Energa Obrót zamierza dalej rozwijać działalność w kierunku efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł energii, a także dywersyfikować działania w oparciu o kompleksowe rozwiązania dla społeczności energetycznych.

– Dzięki zdefiniowaniu kierunków rozwoju mogliśmy sprecyzować dwanaście związanych ze sobą celów strategicznych, w czterech obszarach: finansów, klientów, procesów i zasobów. Siedem z celów dotyczy rozwoju obszaru efektywności energetycznej. Posiadamy w nich potencjał, który umożliwia nam zdobycie pozycji lidera na rynku. Każdy z celów został przez nas opracowany w oparciu o mapy realizacji celów strategicznych – wyjaśnia Piotr Skrzyniarz, kierownik Programu Transformacji w Enerdze Obrocie.

Przyjęte kierunki rozwoju oraz świadomy dobór narzędzi pozwolą spółce skutecznie zarządzać rozwojem i elastycznie reagować na zmienność otoczenia rynkowego. Zastosowane w organizacji rozwiązania zapewnią klientom i partnerom – przedsiębiorstwom, instytucjom publicznym oraz klientom indywidualnym poczucie bezpieczeństwa i stabilności w doskonaleniu efektywności energetycznej.

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA