REKLAMA
Energetyka Wiadomości
2 Minuty czytania

ENERGA-OPERATOR: Unijne wsparcie na sieć w Polsce Wschodniej

Spółka ENERGA-OPERATOR otrzyma ponad 53 mln zł na rozwój swojej sieci dystrybucyjnej w ramach programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej. Uzyskane środki posłużą do zwiększenia potencjału przyłączeniowego dla OZE oraz dalszej poprawy niezawodności dostaw energii elektrycznej.

Zdjęcie: ENERGA-OPERATOR SA, www.energa-operator.pl

Umowa dofinansowania projektu „Rozwój inteligentnych sieci elektroenergetycznych Energa-Operator SA O/Płock i O/Olsztyn w celu zwiększenia potencjału dla przyłączenia OZE” zawarta została 15 maja 2024 roku.

– Zawarta umowa o dofinansowanie jest jednocześnie pierwszą umową zawartą przez ENERGA-OPERATOR w ramach funduszy unijnych pochodzących z nowej perspektywy finansowej na lata 2021-2027, w której znacznemu zwiększeniu uległy nakłady przeznaczone na energetykę – mówi Marek Kasicki, Wiceprezes Zarządu ENERGA-OPERATOR. – To szansa, ale też ogromne wyzwanie dla naszej spółki. ENERGA-OPERATOR w ramach środków dostępnych z Funduszy UE w perspektywie finansowej 2014-2020 pozyskała łącznie 235 ml zł na rozwój sieci elektroenergetycznej. W nowej perspektywie planujemy pozyskać sześciokrotnie więcej środków. Mamy już gotowe kolejne projekty i wnioski aplikacyjne – dodaje Marek Kasicki.

W ramach projektu, na terenie woj. warmińsko-mazurskiego oraz woj. mazowieckiego, zrealizowane zostaną zadania inwestycyjne na łączną kwotę ponad 86 mln zł, z czego ponad 70 mln zł stanowią koszty kwalifikowalne. Poziom dofinansowania wynosi 75,5% kosztów kwalifikowanych.

Projekt zakłada m.in. budowę ponad 48 kilometrów nowych odcinków sieci średniego oraz niskiego napięcia, a także przebudowę przeszło 12 kilometrów. Jego częścią jest również modernizacja dwóch stacji wysokiego napięcia – głównych punktów zasilania (GPZ) – GPZ Szkarada oraz GPZ Reszel.

Realizacja projektu pozwoli na wyprowadzenie linii średniego napięcia (SN) w kierunku Zakrzewo z GPZ Drobin, przebudowę trzech wyprowadzeń linii napowietrznych SN z GPZ Działdowo na podziemne linie kablowe, a także budowę wyprowadzenia nowej linii średniego napięcia z tej stacji.

Ponadto projekt przewiduje budowę nowej linii SN wyprowadzonej z GPZ Bydgoska oraz budowę sześciu nowych linii SN wyprowadzonych z rozdzielni sieciowej (RS) Winnica wraz z automatyzacją sieci.

W ramach przeprowadzonych prac budowana oraz modernizowana sieć elektroenergetyczna wzbogacona zostanie o urządzenia umożliwiające zdalne sterowanie oraz pomiary, a dzięki skomunikowaniu ich z centralnym systemem sterowania ruchem sieci SCADA stanie się tzw. siecią inteligentną (tzw. smart-grid) zapewniającą dwukierunkową komunikację oraz zwiększoną elastyczność jej pracy. Pozwoli to m.in. na wdrożenie funkcji monitoringu obciążenia sieci w czasie rzeczywistym wraz z wizualizacją, funkcji dynamicznej rekonfiguracji sieci, optymalizacji rozdziału mocy oraz funkcji pomiaru obciążenia w czasie rzeczywistym wraz z wizualizacją.

Wszystkie te działania przyczynią się do zwiększenia potencjału przyłączeniowego dla OZE o blisko 76 MW.

– Obecnie wyraźnym problemem związanym z infrastrukturą sieciową objętą projektem jest brak rezerw dotyczących możliwości przyłączania wytwórców energii, głównie z odnawialnych źródeł. Projekt przyczyni się znacząco do poprawy sytuacji, co wpłynie także na zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej terenów, których dotyczy. Powiatów kętrzyńskiego, działdowskiego, gostynińskiego, płońskiego, płockiego, sochaczewskiego i pułtuskiego – mówi Karolina Błaszak-Lasota, Dyrektor Pionu Finansów i Regulacji ENERGA-OPERATOR.

Realizacja projektu dzięki skablowaniu większości odcinków linii wzmocni również odporność sieci na niekorzystne warunki atmosferyczne równocześnie zwiększając niezawodność dostaw energii elektrycznej dla ponad 28 tysięcy odbiorców znajdujących się w obszarze jego oddziaływania.

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA