REKLAMA
Energetyka Wiadomości
3 Minuty czytania

Energa podsumowała inwestycje CCGT w 2023 r.

Spółka Energa podsumowała stan realizacji inwestycji dwóch nowoczesnych bloków energetycznych powstających w Grudziądzu i Ostrołęce. Zaawansowanie wspomnianych inwestycji – obejmujące prace projektowe, budowlane, a także zakupy i dostawy – na koniec grudnia 2023 r. wyniosło w przypadku CCGT Ostrołęka 59,5%, a CCGT Grudziądz – 64,1%.

Zdjęcie: Energa Elektrownie Ostrołęka SA, www.energaostroleka.pl/

Technologię w powstających blokach energetycznych charakteryzuje duża elastyczność oraz możliwość szybkiego przejścia od stanu wygaszenia do pełnej wydajności – co jest kluczowe w przypadku konieczności zmniejszania deficytu mocy poprzez sprawne bilansowanie produkcji energii elektrycznej z rozwijających się dynamicznie źródeł odnawialnych.

Obie elektrownie to inwestycje mające realizować cele dekarbonizacyjne Polski, jak też strategię Grupy ORLEN, dążącą do redukcji emisji dwutlenku węgla o 40 proc. na każdej MWh do 2030 roku oraz do osiągnięcia neutralności emisyjnej do 2050 roku. Budowa niskoemisyjnych bloków energetycznych zwiększy też bezpieczeństwo energetyczne państwa i zabezpieczy stabilność dostaw energii w kraju.

Obie jednostki posiadają wszystkie wymagane na ten moment pozwolenia i decyzje administracyjne, a na aukcji głównej rynku mocy zakontraktowały łącznie 1214 MW obowiązku mocowego w ramach 17-letnich umów od 2026 roku. Realizacja inwestycji polegających na budowie elektrowni w Ostrołęce i Grudziądzu kwalifikuje się do Taksonomii Unii Europejskiej, która dopuszcza gaz ziemny jako paliwo przejściowe na drodze do gospodarki neutralnej dla klimatu.

Grudziądz czeka na turbozespół

Na placu budowy grudziądzkiej elektrowni w 2023 r. powstały fundament pod kluczowe urządzenia bloku: turbozespół oraz kocioł odzysknicowy. Obecnie trwa montaż konstrukcji nośnych głównych obiektów i instalacji.

Wznoszone są dalsze fundamenty obiektów pomocniczych: rozdzielni elektrycznych, stacji uzdatniania wody czy chłodni wentylatorowej. Montowane są podziemne rurociągi o średnicy 2 m, którymi woda cyrkulować będzie pomiędzy głównymi obiektami elektrowni: kondensatorem pary i chłodnią wentylatorową. Prowadzona jest też budowa ujęcia wody na Wiśle wraz z pompownią i rurociągami przesyłowymi wody. Ponadto trwają prace przygotowawcze do budowy sieci przyłączeniowych: przyłącza gazowego oraz linii wyprowadzenia mocy z elektrowni do Krajowego Systemu Elektroenergetycznego.

W drugiej połowie 2023 r. odbył się też transport elementów kotła odzysknicowego elektrowni w Grudziądzu. Osiemnaście wyprodukowanych w Chinach modułów trafiło najpierw drogą morską do gdańskiego portu, a następnie ciężarówkami dostosowanymi do przewozu ładunków wielkogabarytowych na plac budowy.

W najbliższej przyszłości na realizację czekają też kolejne transporty, m.in.: turbozespół (czyli turbina gazowa i parowa oraz generator) oraz transformator blokowy, których produkcją zajęły się fabryki w Niemczech, USA i Chinach. Pozostałe urządzenia i komponenty potrzebne do budowy elektrowni powstają też w Grecji, Austrii, Czechach, a także Chinach, Indiach, Turcji, Korei Południowej oraz w Polsce.

Kluczowe urządzenia już w Ostrołęce

Na plac budowy elektrowni gazowo-parowej w Ostrołęce zostały już dostarczone wszystkie elementy turbozespołu, a także moduły kotła odzysknicowego, skraplacz i moduł podgrzewu paliwa. Poszczególne części elektrowni powstały w polskich fabrykach, ale także w Szwajcarii, Francji, Chinach oraz w Korei Pd, Turcji, Włoszech i Hiszpanii. Do Ostrołęki dotarły głównie na platformach specjalnych ciężarówek, część jednak przewieziono koleją.

Na placu budowy montowane są elementy kotła odzysknicowego i jego obudowy. Prowadzone są także prace betoniarskie poszczególnych części maszynowni, chłodni wentylatorowej, na stanowisku transformatorów, budynku stacji przygotowania gazu, a także pomp wody zasilającej. Trwają prace fundamentowe punktu uzdatniania wody chłodzącej, kotłowni pomocniczej i węzła ciepłowniczego. Instalowany jest kondensator oraz prowadzone są prace montażowe i izolacyjne rurociągów wody chłodniczej. Powstaje także budynek administracyjny i nastawnia.

Budowie elektrowni towarzyszy też realizacja 28-kilometrowego gazociągu zasilającego, który połączy blok z interkonektorem gazowym Polska-Litwa, łączącego systemy przesyłowe dwóch krajów. Prace budowlane zostały zakończone w grudniu 2023 r., a formalne zakończenie tej inwestycji planowane jest w lutym br.

Inwestycja w Ostrołęce ma zagwarantowane finansowanie – inwestor CCGT Ostrołęka, spółka zależna Energi z Grupy ORLEN – podpisał umowę o zewnętrzne finansowanie kredytowe w formule project finance z konsorcjum składającym się z polskich i międzynarodowych instytucji finansowych.

Turbiny obu bloków, w Grudziądzu i Ostrołęce, zgodnie z deklaracjami producentów, będą mogły współspalać wodór lub biogaz.

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA