REKLAMA
Energetyka Wiadomości

Energa przejęta przez PKN Orlen

Skarb Państwa reprezentowany przez Ministra Aktywów Państwowych odpowiedział na wezwanie ogłoszone przez PKN ORLEN S.A. w dniu 5 grudnia 2019 r. i złożył zapis na sprzedaż 213 326 316 akcji, jakie ma w ENERGA S.A.

 
Grafika: Ministerstwo Aktywów Państwowych
Grafika: Ministerstwo Aktywów Państwowych
Wpływy do budżetu państwa z tego tytułu wyniosą 1 781 mln zł.

Rozpatrując zasadność odpowiedzi na wezwanie Ministerstwo Aktywów Państwowych, przy wsparciu zewnętrznego niezależnego doradcy, przeprowadziło kompleksowe analizy uwzględniające wpływ transakcji na interes Skarbu Państwa, w tym szeroko pojęte bezpieczeństwo energetyczne, jak również w odniesieniu do aspektów społecznych.

Zapis na akcje został poprzedzony uzyskaniem zgody Rady Ministrów na zbycie na rzecz PKN ORLEN S.A. akcji posiadanych przez Skarb Państwa w spółce ENERGA S.A oraz zawarciem Porozumienia określającym zobowiązania PKN ORLEN S.A., które dotyczy prowadzonej polityki wobec ENERGA S.A.

Źródło: Ministerstwo Aktywów Państwowych

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA