Energetyka Wiadomości
5 Minut czytania

Energa wspiera obniżanie kosztów energii

10 stycznia obchodzony był Światowy Dzień Obniżania Kosztów Energii. To dobra okazja, żeby usprawnić funkcjonowanie własnej firmy, zmniejszyć wpływ własnej firmy lub gospodarstwa na środowisko, a przy okazji – realnie obniżyć koszty.

 
Grafika: Grupa Energa
Grafika: Grupa Energa
Tym bardziej, że w 2021 r. część firm będzie musiała przeprowadzić audyt energetyczny.

Niższe koszty energii to przede wszystkim mniejszy wpływ na środowisko – mniejsze zużycie, a w konsekwencji zapotrzebowanie na energię elektryczną oznacza redukcję emisji gazów cieplarnianych i zanieczyszczeń powietrza. Przyjąć można, że megawatogodzina mniejszego zużycia energii elektrycznej przekłada się na ok. 0,5 tony dwutlenku węgla, który może nie trafić do atmosfery.

Trzeba pamiętać, że obniżanie kosztów energii wiąże się nie tylko ze świadomym zużywaniem mniejszych wolumenów prądu. Często całe kilo- albo megawatogodziny energii elektrycznej „uciekają” np. przez nieracjonalne zarządzanie urządzeniami, wadliwą, nie przeglądaną regularnie instalację elektryczną, a nawet przez energochłonną organizację pracy. Im większa skala, tym większe znaczenie tego typu zjawisk, aż do pokaźnych sum w szczególnie energochłonnych gałęziach przemysłu.

Audyt energetyczny


Warto w związku z tym pamiętać, że Energa Obrót, spółka zależna Energi z Grupy ORLEN, oferuje kompleksową ofertę dla przedsiębiorstw w zakresie działań efektywnościowych, zarówno od początkowych analiz i audytów, poprzez realizację wybranych przez klienta przedsięwzięć inwestycyjnych oraz modernizacyjnych, aż po profesjonalne usługi energetyczne.

Eksperci spółki – na podstawie pomiarów i analiz konkretnych urządzeń czy systemów elektroenergetycznych, ciepłowniczych czy OZE – określają potencjalne oszczędności, które może zyskać przedsiębiorstwo poprzez wdrożenie odpowiednich rozwiązań efektywnościowych, np. racjonalizacji zużycia poprzez zmianę trybu pracy przedsiębiorstwa bądź modernizację instalacji wewnętrznej. Rezultat audytu energetycznego to profesjonalny raport, który wskazuje, gdzie możliwa jest optymalizacja zużycia energii elektrycznej, a w konsekwencji – oszczędności dla firmy. Energa Obrót dostarcza również harmonogram działań, które przedsiębiorstwo powinno podjąć, aby poprawić swoją efektywność energetyczną.

Przy okazji Światowego Dnia Obniżania Kosztów Energii warto też pamiętać, że w 2021 r. część firm będzie musiała przeprowadzić audyt energetyczny. Od 2017 r. taki obowiązek mają przedsiębiorstwa, które w ostatnich z dwóch lat obrotowych spełniły jedno z określonych kryteriów [1]. Kryteria te to:
– zatrudnienie średnioroczne powyżej 250 pracowników lub
– osiągnięty roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych przekraczający równowartość w złotych 50 milionów euro oraz suma aktywów bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat przekroczyły równowartości w złotych 43 milionów euro.

Warto wykorzystać okazję i zidentyfikować, na jakich polach działalności firmy możliwe są oszczędności w zużyciu energii elektrycznej.

Szeroki wachlarz opcji


Wśród dostępnych ofert efektywnościowych Energi Obrotu jest m.in. usługa projektu technicznego, polegająca na kompleksowym projekcie modernizacji danego obiektu w celu poprawy jego efektywności energetycznej, czy wizualizacja profilu zużycia, dzięki której w dedykowanej aplikacji można śledzić faktyczne bieżące zużycie energii elektrycznej, aktualizowane co minutę. Praktycznym rozwiązaniem efektywnościowym jest też oferta EnerSol!, czyli kompleksowy montaż paneli fotowoltaicznych dla klientów biznesowych.

Redukcja na żądanie


Enspirion, spółka Energi z Grupy ORLEN, świadczy z kolei usługi z zakresu DSR (ang. demand side response), czyli redukcji poboru energii elektrycznej przez zakontraktowane przedsiębiorstwo na żądanie operatora sieci przesyłowych (OSP). Żądanie takie może zostać zgłoszone w momencie, gdy OSP ma podejrzenie, że odnotowane nadmierne zapotrzebowanie na energię elektryczną w kraju może doprowadzić do awarii sieci (wprowadzenie tzw. stopni zasilania). Każdy wykonawca usługi DSR, w ramach zawartej umowy ogranicza bądź zupełnie wstrzymuje na wskazany czas pobór energii na wydzielonej wcześniej posiadanej infrastrukturze i w ślad za tym otrzymuje stosowne wynagrodzenie.

Enspirion od 2014 r. jest jednym z najważniejszych uczestników w świadczonych dla Polskich Sieci Elektroenergetycznych usługach typu DSR na redukcję mocy, oferując najwyższe wolumeny tzw. „negawatów” (czyli megawatów energii możliwych do zredukowania). W przetargu na 2020 rok spółka zaoferowała możliwość redukcji zużycia w zakontraktowanych przez siebie firmach o 362 MW w okresie zimowym oraz o 542 MW w okresie letnim. Była to mocowo największa oferta złożona w przetargu PSE. Wśród firm, z którymi Enspirion zawarł umowy na redukcję, są przede wszystkim duże i średnie przedsiębiorstwa przemysłowe.

Od 2021 r. Enspirion rozpoczął świadczenie usługi DSR w Rynku Mocy, gdzie w pierwszym roku zakontraktował cztery jednostki po 50 MW każda.

Proekologiczne inwestycje


Energa co roku prowadzi również wiele własnych działań modernizacyjno-remontowych mających na celu oszczędności energetyczne. Całkowite zużycie energii z surowców nieodnawialnych w Enerdze w 2019 r. było o 18 proc. niższe niż rok wcześniej. Przykładowo Energa Operator systematycznie redukuje straty energii w jej przesyle i dystrybucji poprzez modernizację stacji słupowych, transformatorów oraz dystrybucyjnych linii elektroenergetycznych.

W trzecim kwartale 2020 r. spółka ta wybudowała i zmodernizowała łącznie ok. 801 km linii dystrybucyjnych, w tym ok. 199,8 km linii napowietrznych przebudowano na linie kablowe lub wymieniono w nich przewody na izolowane. Co więcej, realizuje obecnie współfinansowany przez Unię Europejską projekt, dotyczący przebudowy sieci do standardów Smart Grid tj. inteligentnej sieci elektroenergetycznej. Projekt ten polega na instalowaniu inteligentnego opomiarowania i automatyzacji sieci, co powoduje ograniczenie zużycia energii ze źródeł konwencjonalnych i jednocześnie redukcję emisji dwutlenku węgla.

Energa Oświetlenie, spółka zależna Energi z Grupy ORLEN, regularnie modernizuje oświetlenie uliczne w gminach na terenie swojego działania. W ostatnim czasie w Gdańsku wymieniła ok. 4 tys. opraw sodowych na nowoczesne, energooszczędne oprawy LED. W najbliższych latach spółka będzie kontynuować tego typu działania. Dla przykładu, do 2027 r. planuje modernizację oświetlenia ulicznego w Wąbrzeźnie w ramach umowy z Urzędem Miasta. Tysiąc nowych opraw LED zastąpi stare, energochłonne lampy sodowe. To pierwsze tego typu porozumienie w województwie kujawsko-pomorskim. Przewidywanym efektem modernizacji, poza większym bezpieczeństwem przechodniów i kierowców, jest zmniejszenie zużycia energii na potrzeby oświetlenia ulicznego o ok. 60 proc., nie tylko dzięki samej technologii LED, ale także poprzez zastosowanie autonomicznej redukcji poboru energii w godzinach obniżonego ruchu drogowego.

[1] Ustawa z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej (Dz.U. 2016 poz. 831).

Źródło: Grupa ENERGA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI