REKLAMA
Budownictwo Wiadomości
2 Minuty czytania

ERBUD będzie produkował domy modułowe

Spółka ERBUD planuje wejście w nowy segment biznesowy. Spółka ma zamiar produkować i sprzedawać domy modułowe. Inwestycje zawiązane z uruchomieniem produkcji spółka szacuje na 80-100 mln zł.

ERBUD, jedna z największych grup budowlanych w  Polsce, ogłosiła rozszerzenie swojej strategii poprzez wejście w  produkcję domów modułowych. Będą one oferowane głównie na  rynkach zagranicznych, w  szczególności na  rynku niemieckim, gdzie ERBUD obecny jest od  lat i  ma tam silną pozycję biznesową.

– W  ramach strategii rozwoju postanowiliśmy postawić na  segment wciąż młody, ale  niezwykle perspektywiczny, który szczególnie na  zachodzie Europy rośnie z  olbrzymią dynamiką. Budowa domów modułowych wpisuje się w  trendy proekologiczne, które rosną w  siłę na  całym niemal świecie. Ich postawienie pochłania znacznie mniej energii, przez  co pozostawiają one niewielki „ślad węglowy” – wyjaśnia Dariusz Grzeszczak, prezes ERBUDu.

– Od lat w  naszej strategii stawiamy na  dywersyfikację segmentową i  geograficzną. Ten nowy obszar działalności pozwoli nam w  ciągu kilku lat zbudować mocną „nogę biznesową”, która powinna kontrybuować w  znaczący sposób do  zysków Grupy ERBUD. Tym bardziej, że  będziemy mogli wykorzystać w  pierwszej kolejności nasze wieloletnie doświadczenie na  rynku niemieckim, gdzie widzimy największy potencjał rozwoju –
dodaje Dariusz Grzeszczak.

Uruchomienie produkcji i  sprzedaży obiektów modułowych będzie wymagało inwestycji. ERBUD planuje m.in. zakup obiektu, w  których chce uruchomić linię produkcyjną. Środki potrzebne na  realizację tego celu spółka szacuje na  ok. 80-100 mln zł. Obecnie władze ERBUDu analizują optymalną drogę do  ich pozyskania. Wśród rozważanych opcji jest pozyskanie finansowania dłużnego lub sprzedaż części akcji spółki córki – toruńskiego PBDI S.A. – podmiotu specjalizującego się w  generalnym wykonawstwie projektów OZE, głównie farm wiatrowych i  fotowoltaicznych. Rozważana jest sprzedaż mniejszościowego pakietu akcji PBDI S.A do  inwestora finansowego lub branżowego lub poprzez ofertę publiczną na  Giełdzie Papierów Wartościowych w  Warszawie.

– PBDI to  nasz klejnot w  koronie, dlatego w  każdym scenariuszu zakładamy utrzymanie kontroli nad spółką. W  najbliższych tygodniach będziemy intensywnie analizować wszystkie możliwości i  wybierzemy optymalne rozwiązanie, zarówno dla  całej Grupy, jak i  dla dalszego rozwoju samego PBDI –
podkreśla Dariusz Grzeszczak.

Tekst: ERBUD S.A.

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA