REKLAMA
Budownictwo Wiadomości

ERBUD podpisał umowę z Gdańskim Uniwersytetem Medycznym

16 marca 2018 r. ERBUD zawarła z Gdańskim Uniwersytetem Medycznym umowy o roboty budowlane i generalne wykonawstwo Budynku A przy ul. Smoluchowskiego/Dębinki w Gdańsku.

16 marca 2018 r. nastąpiło zawarcie przez ERBUD S.A. z Gdańskim Uniwersytetem Medycznym umowy o roboty budowlane i generalne wykonawstwo Budynku A wchodzącego w skład obiektu Centrum Medycyny Nieinwazyjnej wraz z budową łącznika naziemnego do Centrum Medycyny Inwazyjnej, infrastruktura techniczną, sieciami, przyłączami, zagospodarowaniem terenu, robotami rozbiórkowymi wraz z dostawą sprzętu medycznego wymagającego stałych połączeń przy ul. Smoluchowskiego/Dębinki w Gdańsku. Wartość Kontraktu 152,46 mln PLN.

Autor: ERBUD S.A.

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA