REKLAMA
Budownictwo Wiadomości

ERBUD wybuduje budynki mieszkalne w Krakowie

Spółki ERBUD i Spravia podpisały dwie umowy dotyczące budowy zespołu budynków mieszkalnych w Krakowie przy ulicy Aleksandra Fredry. Wartość obu kontraktów opiewa na kwotę 94,6 mln zł.

ERBUD zawarł ze Spravia Sp. z o.o. (dawny Budimex Nieruchomości) dwie umowy o wartości odpowiednio 40,9 i 53,7 mln zł dotyczące realizacji jednej inwestycji – budowy zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z  lokalami usługowymi przy ul. Aleksandra Fredry 6 w  Krakowie. Na mocy zawartych kontraktów ERBUD wybuduje również niezbędną infrastrukturę techniczną i komunikacyjną wraz garażami podziemnymi oraz zagospodarowaniem terenu.

Rozpoczęcie prac ustalono na 2 grudnia 2021 r., odbiór końcowy natomiast na 17 stycznia 2024 r.

Źródło: tekst ERBUD S.A., www.erbud.pl

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA