Budownictwo Wiadomości
4 Minuty czytania

ERBUD wydał książkę dla dziewczynek „Klara buduje”

Spółka ERBUD rusza z kampanią promującą budownictwo wśród pań. Na początek razem z Fundacją ERBUD wydał książkę dla dziewczynek. „Klara buduje” to uniwersalna opowieść o dziewczynce, która postanowiła zrealizować swoje marzenie i zbudować coś, czego świat jeszcze nie widział.

 
Zdjęcie: ERBUD S.A., www.erbud.pl
Zdjęcie: ERBUD S.A., www.erbud.pl
Książka autorstwa Jakuba Skworza, autora m.in. bestsellerowej „Mani Skłodowskiej” o  Marii Curie-Skłodowskiej, pięknie zilustrowana przez  Paulinę Derecką, jest adresowana nie tylko do  najmłodszych. To historia o  budowaniu nie tylko budynków, ale  też relacji i  pewności siebie. To także opowieść o  tym, że  warto mieć marzenia, nie bać się wyzwań i  konsekwentnie podążać do  wyznaczonego celu.

– ERBUD zmienia świat – budując nowoczesne obiekty, a  także kreując sposób postrzegania świata wolny od  myślenia w  kategoriach ograniczeń i  stereotypów. Jednym z  nich, całe szczęście powoli przemijającym, jest przekonanie, że  istnieją zawody zarezerwowane tylko dla  jednej płci i  budownictwo do  nich należy. I choć na  przestrzeni ostatnich lat można zauważyć rosnący odsetek kobiet na  uczelniach technicznych, to  w  tej materii jest wiele do  zrobienia –
mówi Dariusz Grzeszczak, prezes ERBUD-u.

Według danych GUS i  Eurostatu odsetek Polek, które mają wyższe wykształcenie, wynosi 38,8 proc. i  jest wyższy niż w  przypadku mężczyzn (26,9 proc.), a  także od  średniej unijnej (35,2 proc.). I choć w  2020 roku kobiety stanowiły 58 proc. ogólnej liczby studentów w  Polsce, to  na  publicznych uczelniach technicznych ich odsetek wyniósł zaledwie 34 proc.

– W  najbliższych latach na  budowach zabraknie pół miliona pracowników. My, jako ERBUD, już teraz myślimy o  wyzwaniach z  tym związanych. Chcemy zadbać o  konkurencyjny rynek, a  „Klara buduje” jest pierwszym, edukacyjnym krokiem w  tym kierunku. Już teraz myślimy o  dziewczynkach, które pojawią się na  rynku pracy nawet za 20 lat –
mówi Agnieszka Głowacka, wiceprezes Grupy, jedna z  nielicznych kobiet w  zarządach spółek budowlanych w  Polsce.

– Wyrównywanie szans i  przebijanie szklanych sufitów wszystkim się opłaca. Fundamentem naszego działania jest tworzenie środowiska, w  którym każdy pracownik jest oceniany ze względu na  swoje kompetencje, a  nie płeć czy wiek, i  stoją za tym konkretne działania. Co piąta osoba na  stanowisku kierowniczym w  ERBUD-zie to  kobieta. Relacja wynagrodzenia kobiet do  mężczyzn wynosi w  naszej firmie 97%, a  dysproporcja jest wynikiem stażu pracy, a  nie płci. Jest to  bardzo dobry wynik na  tle branży budowlanej –
dodaje Dagmara Sobolewska, dyrektorka pionu HR w  Grupie ERBUD.

Inspiracją dla  jednej z  bohaterek książki jest Agata Karczewska, kierownik budowy w  ERBUD S.A. – Jestem żywym przykładem na  to, że  plac budowy to  nie tylko miejsce zarezerwowane dla  mężczyzn. Realizacja projektu budowlanego to  praca w  dynamicznie zmieniających się warunkach, wymagająca zarówno elastyczności, jak i  stanowczości. Stanowisko kierowniczki budowy to  niezwykle wymagająca praca, która daje jednak wiele satysfakcji. Postrzeganie budownictwa jak profesji męskiej jest nieprawdziwe. To kwestia charakteru, predyspozycji, kompetencji. Nie bójmy się mieć marzenia, konsekwentnie i  odważnie podążajmy za ich realizacją, rozwijajmy swoje pasje – zachęca Agata Karczewska, która koordynowała realizację kontraktu Centrum Badań i  Konserwacji Dziedzictwa Kulturowego UMK w  Toruniu, a  obecnie jest kierowniczą budowy projektu „Lidl Oleśnica”.

Patronat medialny nad książką objęły „Wysokie Obcasy” (wyd. Agora), natomiast patronat honorowy Centrum Nauki Kopernik. Dane dotyczące sytuacji kobiet na  wyższych uczelniach opracowała dla  ERBUD-u autorka projektu ciekaweliczby.pl.

„Klara buduje” została wydana także w  języku ukraińskim. Fundacja ERBUD prowadzi szeroką akcję pomocową dla  uchodźców, w  tym pomogła w  przeprowadzce do  Polski wychowanków podkijowskiego domu dziecka.

„Klara buduje” to  pierwsza z  serii książek ERBUD-u, która będzie poświęcona przedstawieniu branży budowlanej oraz  przybliżeniu arkanów tego fascynującego świata dziewczynkom, tak by w  przyszłości rozważyły wybór ścieżki zawodowej związanej z  budownictwem.

Książkę będzie można kupić na  stronie klarabuduje.pl. Zysk ze sprzedaży zostanie przeznaczony na  cele statutowe Fundacji ERBUD, czyli pomoc wychowankom domów dziecka w  wejściu w  dorosłość.

Źródło: tekst ERBUD S.A., www.erbud.pl
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI