REKLAMA
Hydrotechnika Wiadomości
1 Minuta czytania

ERBUD z pierwszym kontraktem hydrotechnicznym

Spółka ERBUD zawarła umowę na rozbudowę portu jachtowego w Błotniku w województwie pomorskim. Jest to pierwszy kontrakt pozyskany przez nowo utworzony w ramach Grupy oddział budownictwa hydrotechnicznego.

 
Zdjęcie: Gmina Cedry Wielkie, www.cedry-wielkie.pl
Zdjęcie: Gmina Cedry Wielkie, www.cedry-wielkie.pl
Zgodnie z umową ERBUD m.in. rozbuduje istniejące pomosty stałe i  pływające oraz  przebuduje i zaadaptuje do wykorzystania na  cele usługowe budynku starej przepompowni portu. Czas realizacji zlecenia ustalono na  240 dni. Prace mają rozpocząć się pod koniec obecnego sezonu żeglarskiego. Wartość zlecenia do  3,3 mln zł netto. – Przebudowa mariny w  Błotniku to  największa tegoroczna inwestycja gminy Cedry Wielkie, ważna dla  rozwoju turystyki w  tym rejonie. Z  naszej perspektywy jest to  ciekawy technologicznie projekt, wzbogacający nasze referencje – komentuje Przemysław Preiss, dyrektor oddziału budownictwa hydrotechnicznego ERBUD.

Rynek budownictwa hydrotechnicznego jest jednym ze strategicznych kierunków ekspansji Grupy ERBUD. Grupa celuje w  realizację najbardziej złożonych projektów w  tym obszarze, pozwalających na  pełne wykorzystanie bogatego know-how ERBUD z  innych obszarów budownictwa. – Wysoko oceniamy perspektywy dla  tego rynku. Wartość planowanych publicznych inwestycji w  tym obszarze, mających zostać zrealizowanych do  2028 r., szacuje się nawet na  45 mld zł. Składają się na  to projekty o  strategicznym dla  kraju znaczeniu, adresujące wyzwania związane m.in. ze zmianą klimatu. Jesteśmy zainteresowani zarówno realizacją projektów portowych, jak i  inwestycjami śródlądowymi, związanymi z  regulacją rzek, remontami czy budową zbiorników retencyjnych. W  retencji widzimy również potencjał rozwoju oparty o  prywatne inwestycje – komentuje Radosław Górski, członek zarządu ERBUD odpowiedzialny za rozwój w  obszarze budownictwa hydrotechnicznego.

Źródło: tekst ERBUD S.A., www.erbud.pl
REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA