REKLAMA
Wod-Kan Wiadomości
2 Minuty czytania

Europa w Krakowie

20 lat Polski w Unii Europejskiej, to dynamiczne zmiany krakowskiej gospodarki wodno-ściekowej. 420 projektów w Krakowie, a wśród nich olbrzymie inwestycje zrealizowane przez Wodociągi Miasta Krakowa. Dzięki otrzymanemu dofinansowaniu infrastruktura wodociągowa i kanalizacyjna rozwinęła się w stolicy Małopolski w sposób dynamiczny i zrównoważony.

Zdjęcie: Wodociągi Miasta Krakowa SA, www.wodociagi.krakow.pl

Jeden z dziesięciu

Absorbcja środków unijnych przez Wodociągi Miasta Krakowa trwa nieprzerwanie od 2002 roku. Byliśmy jednym z pierwszych beneficjentów programu ISPA, dedykowanego projektom środowiskowym. Jeszcze zanim Polska oficjalnie weszła w struktury unijne, realizowaliśmy potężny projekt rozbudowy i modernizacji oczyszczalni ścieków Płaszów.

W efekcie mała, mechaniczna oczyszczalnia ścieków po rozbudowie zyskała część biologiczną – pięć reaktorów biologicznych, każdy o powierzchni boiska piłkarskiego – oraz większą przepustowość, co umożliwiło skuteczne oczyszczanie 100% ścieków i zapewniło zgodność oczyszczonych ścieków z przepisami polskimi i unijnymi.

W następnych latach WMK rozszerzyły projekt o nowe inwestycje, kluczowe w obszarze środowiskowym.

Idąc za ciosem

Rok 2007 to dalsze wykorzystanie unijnego dofinansowania przez Wodociągi Miasta Krakowa i poszerzenie projektu płaszowskiego o kolejne kroki milowe:

a) nowoczesna Stacja Termicznej utylizacji Osadów – spełniającej wymogi najlepszych dostępnych technik z węzłem oczyszczania spalin i przepustowości ok. 64 tony suchej masy na dobę

 • redukcja masy odpadów o ok. 88%,
 • rozwiązanie problemu gospodarki osadami ściekowymi dla aglomeracji,
 • bezpieczna utylizacja osadów ściekowych,
 • wykorzystanie energii cieplnej uzyskanej w procesie spalania osadów do ogrzania i oświetlenia obiektów oczyszczalni, w ramach gospodarki o obiegu zamkniętym.

b) rekultywacja lagun osadowych – 18,5 ha

 • zielony pas ochronny,
 • przywrócenie wartości użytkowej zdewastowanym gruntom dzięki rekultywacji lagun osadowych – 18,5 ha zielonej łąki, na której rozwija się bioróżnorodność.

c) budowa kolektora Dolnej Terasy Wisły (DTW) o długości ok. 6 km

 • skanalizowanie wschodniej części miasta,
 • połączenie systemu kanalizacyjnego Krakowa i Nowej Huty,
 • optymalizacja pracy nowoczesnych oczyszczalni i dalszy dynamiczny rozwój sieci kanalizacyjnej,
 • poprawa czystości wód podziemnych i powierzchniowych, rzeki Wisły, a tym samym Morza Bałtyckiego.

W efekcie oczyszczalnia ścieków Płaszów stała się jednym z najnowocześniejszych obiektów tego typu w Europie. Projekt płaszowski był rewolucją środowiskową, dzięki której jako pierwsze duże miasto w Polsce Kraków oczyszczał 100% ścieków komunalnych, zapewniając zgodność z przepisami krajowymi i unijnymi. Oczyszczalnia przestała być „hot spotem” i zagrożeniem dla Morza Bałtyckiego.

Na tym nie koniec

Fundusze unijne stały się szansą na rozwój gospodarki wodno-ściekowej w Krakowie. Od 2007 roku Wodociągi Miasta Krakowa zrealizowały już VI etapów tego potężnego projektu, którego efektami są między innymi:

 • remont 85 km sieci kanalizacyjnych,
 • budowa 53 km nowych sieci kanalizacyjnych,
 • ponad 6000 nowych użytkowników sieci kanalizacyjnej,
 • rezerwa wyrównawcza i awaryjna wody pitnej dla północno-wschodniej części Krakowa – Zbiorniki Górka Narodowa wschód – zapas wody o pojemności 120 milionów szklanek,
 • zwiększenie skuteczności zarządzania miejskim systemem wodociągowym i kanalizacyjnym,
 • zwiększenie efektywność oczyszczania ścieków,
 • ochrona środowiska,
 • rozwój aglomeracji miejskiej,
 • nowoczesne metody zarządzania infrastrukturą sieciową.

CDN…

  Wodociągi Miasta Krakowa nieustannie aplikują o kolejne środki na realizację inwestycji o olbrzymim znaczeniu dla środowiska, rozwoju miasta, komfortu mieszkańców i adaptacji do zmian klimatu.

  REKLAMA
  REKLAMA
  Kalendarium wydarzeń
  Sklep internetowy NBI
  REKLAMA