REKLAMA
Drogi Wiadomości
2 Minuty czytania

Eurovia Polska rozbuduje DK28 Przemyśl – Medyka

21 maja rzeszowski Oddział GDDKiA wybrał ofertę spółki Eurovia Polska jako najkorzystniejszą w przetargu na rozbudowę drogi krajowej nr 28 na odcinku Przemyśl – Medyka o długości ok. 7 km.

 
Zdjęcie: GDDKiA O/Rzeszów
Zdjęcie: GDDKiA O/Rzeszów
Wartość najkorzystniejszej oferty złożonej przez firmę Eurovia Polska S.A. w przetargu na rozbudowę DK28 to 99 472 710,10 zł. Wykonawca zadeklarował zrealizowanie prac w terminie 19 miesięcy od daty zawarcia umowy (wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie).

Natomiast w przetargu na pełnienie nadzoru nad realizacją robót w ramach rozbudowy DK28 odc. Przemyśl – Medyka oraz zarządzanie kontraktem najkorzystniejszą ofertę złożyła firma PROKOM Construction Sp. z o.o. z Sosnowca o wartości: 3 968 275,20 zł.

Zakres planowanych prac w ramach rozbudowy DK28 obejmuje:
– rozbudowę drogi do przekroju 4 x 3,5 m (z pasem dzielącym o szer. 3,5 m) z rozszerzeniem jezdni prawej do 4 pasów dla pojazdów oczekujących na odprawę graniczną od km 357+794 do około 358+375, a od km 358+446 do końca opracowania 5 pasów ruchu w kierunku Ukrainy,
– korektę trasy i niwelety drogi z wprowadzenie normatywnych łuków,
– wzmocnienie nawierzchni do nośności 115 kN/oś,
– rozbudowę skrzyżowań z zastosowaniem dodatkowych pasów dla relacji skrętnych,
– dostosowanie do wymogów w zakresie widoczności na zatrzymanie i wyprzedzanie,
– renowację systemu odwodnieniowego (przebudowa i budowa rowów, przebudowa budowa i likwidacja istniejących przepustów),
– budowę zatok autobusowych, budowę dodatkowych jezdni i zjazdów umożliwiających dostęp do terenów zlokalizowanych przy drodze,
– budowę miejsca do ważenia pojazdów i kontroli pojazdów,
– budowę i przebudowę oświetlenia drogi,
– budowę kanału technologicznego,
– budowę urządzeń ochrony środowiska,
– budowę lub przebudowę chodników, budowę ciągów pieszo-rowerowych,
– wykonanie oznakowania drogi oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego,
– budowę, przebudowę lub zabezpieczenie kolidujących urządzeń infrastruktury zewnętrznej wszystkich branż występujących w obszarze inwestycji,
– inne prace o charakterze przygotowawczym, pomocniczym i porządkującym, takich jak wycinka i nasadzenia zieleni, rozbiórki elementów dróg istniejących, rozbiórki wiat przystankowych itp.

Odcinek drogi objęty rozbudową położony jest w granicach administracyjnych miasta Przemyśl, gminy Przemyśl, gminy Medyka, powiat Przemyśl, województwo podkarpackie. Trasa odcinka rozbudowy została wyznaczona w nawiązaniu do przebiegu drogi krajowej nr 28. Początek projektowanego odcinka przyjęto w granicach administracyjnych miasta Przemyśla przed skrzyżowaniem drogi krajowej nr 28 z drogą gminną nr 116305 do m. Hureczko w km 351+793,00. Koniec opracowania przyjęto w km 358+844,26 przy zamykanej rogatce wjazdu na platformę odpraw granicznych Polsko – Ukraińskiego przejścia drogowego Medyka – Šehyni.

Źródło: GDDKiA O/Rzeszów

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA