REKLAMA
Budownictwo Wiadomości
2 Minuty czytania

Ferrovial przekazał pieniądze dla polskiego PCK

Ferrovial – strategiczny inwestor Budimeksu, wsparł Polski Czerwony Krzyż kwotą 875 000 zł na walkę z pandemią. Razem z generalnym wykonawcą przekazali łącznie 4 mln zł na walkę z koronawirusem.

Wraz z wybuchem pandemii Ferrovial założył specjalny fundusz „Ferrovial Together COVID-19”, którego celem było zebranie środków na walkę ze skutkami rozprzestrzeniającego się koronowirusa. Początkowy wkład inwestora wynosił 5 milionów euro. Następnie rozpoczęto akcję zbierania funduszy wśród pracowników, dyrektorów, udziałowców, wykonawców, dostawców i  każdego, kto chciałby wesprzeć ten szczytny cel. Jednocześnie zarząd firmy zobowiązał się też do podwojenia wszystkich darowizn.

Do tej pory fundusz „Ferrovial Together COVID-19” zebrał 8,690 mln euro. Ze środków tych zrealizowano darowizny na rzecz administracji zdrowia, szpitali, uniwersytetów, ośrodków badawczo-rozwojowych i  organizacji pozarządowych. Z  otrzymanego budżetu obdarowane podmioty zakupiły niezbędne materiały i  sprzęt medyczny oraz przeprowadziły szereg badań nad rozwiązaniami farmakologicznymi i  szczepionkami. Wszystko w  celu skuteczniejszego zwalczenia skutków pandemii wywołanej wirusem COVID-19.

W ramach tej akcji dotację otrzymał również Polski Czerwony Krzyż, który za otrzymane pieniądze zakupił m.in. maseczki, żele i  płyny dezynfekcyjne, rękawice ochronne i  przyłbice. Ponadto fundusze przeznaczone zostały także na dystrybucję posiłków i  produktów higienicznych do 3000 samotnych seniorów z  53 polskich miast. Z  tego samego budżetu przekazano również środki ochrony indywidualnej i  materiały sanitarne dla pracowników szpitali oraz ośrodków pomocy społecznej. Pozostała część środków trafiła do beneficjentów i  instytucji stale współpracujących z  PCK, np. do noclegowni w  Szczecinie, czy świetlic dla dzieci w  Lublinie, Katowicach i  Krakowie.

Budimex przeciwko pandemii


Polski generalny wykonawca również angażuje się w  pomoc w  walce z  COVID-19. Budimex wspólnie z  Fundacją Jesteśmy Razem – Pomagamy wsparł finansowo i  rzeczowo do tej pory ponad 30 szpitali w  całej Polsce. Generalny wykonawca dodatkowo udzielił pomocy domom pomocy społecznej i  gminom. Łączna kwota, jaką Grupa Budimex przeznaczyła na walkę z  koronawirusem to blisko 3 mln zł.

– Od początku pandemii aktywnie wspieramy polskie szpitale i  instytucje z  sektora publicznego. W  tym trudnym czasie każda pomoc, zwłaszcza dla najbardziej zagrożonych grup społecznych, ma bowiem ogromne znaczenie –
mówi Dariusz Blocher, Prezes Zarządu, dyrektor generalny Budimeksu SA.

Wszystkie działania Fundacji „Jesteśmy razem. POMAGAMY” zaczęły się od akcji o  tej samej nazwie, zainicjowanej przez polskich przedsiębiorców na początku pandemii. Firmy połączyły wówczas siły, by zebrać jak najwięcej środków na pomoc szpitalom. Ze spontanicznej inicjatywy narodziła się prężnie działająca fundacja, która do tej pory zebrała blisko 50 mln zł i  wsparła m.in. szpitale i  DPS-y w: Krakowie, Warszawie, Wałbrzychu, Raciborzu, Łodzi, Puławach, Żyrardowie, Sochaczewie, Suwałkach, Łańcucie, Poznaniu, Sanoku i  we Wrocławiu.

Budimex pomógł również w  zakresie prac budowlanych w  dostosowaniu dwóch szpitali na przyjęcie pacjentów chorych na koronawirusa. Przekazuje także pomoc rzeczową w  postaci masek, odzieży ochronnej i  płynów aseptycznych.

Tekst i zdjęcie: Budimex SA
REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA