REKLAMA
Inż. Bezwykopowa Wod-Kan Wiadomości
2 Minuty czytania

Finisz prac mikrotunelingowych na II etapie budowy kolektora Wiślanego

Kolektor Wiślany jest największym spośród trzech budowanych obecnie przez MPWiK w Warszawie kolektorów, których zadaniem jest zwiększenie retencji ścieków i wód opadowych w mieście.

 
Zdjęcie: MPWiK w m.st. Warszawie S.A.
Zdjęcie: MPWiK w m.st. Warszawie S.A.
Właśnie zakończyły się prace mikrotunelingowe na II etapie budowy. Odcinek wykonany przez Budimex S.A. ma długość ponad 5 km.

Budowa kolektora Wiślanego ruszyła w grudniu 2020 r. Ta ponad 9-kilometrowa konstrukcja, biegnąca wzdłuż Wisłostrady to przede wszystkim odpowiedź na coraz częstsze negatywne skutki zmian klimatu, jak deszcze nawalne. Kolektor Wiślany będzie w stanie pomieścić ok. 50 tys. m³ ścieków i wód opadowych, co w czasie intensywnych opadów w istotny sposób ograniczy ryzyko powstawania zalewisk i podtopień, a także uruchamiania się tzw. przelewów burzowych do Wisły. Kolektor czasowo zatrzyma nadmiar wód opadowych, a następnie skieruje je oczyszczalni ścieków „Czajka”.

Podczas realizacji prac stosowana jest metoda bezwykopowa – w tym przypadku technologia mikrotunelingu. Dzięki niej, przez niewielki zakres wykopów otwartych, mimo lokalizacji inwestycji wzdłuż jednej z ważniejszych tras, utrudnienia w ruchu towarzyszące budowie są ograniczone do minimum. Prace etapu II związane z mikrotunelingiem właśnie zostały zakończone.

Zdjęcie: MPWiK w m.st. Warszawie S.A.
Zdjęcie: MPWiK w m.st. Warszawie S.A.
– Inwestycja jest ogromnym wyzwaniem, ponieważ w jednym czasie realizujemy zadania na jej trzech rożnych odcinkach. Ponadto działamy w pobliżu ważnej trasy, dlatego cieszymy się, że prace postępują zgodnie z harmonogramem – mówi Renata Tomusiak, Prezes Zarządu MPWiK.

Do wykonania tunelu na II etapie budowy wykorzystano głowicę z tarczą drążącą – Barbarą. Ta 145-tonowa maszyna o średnicy tarczy 3,8 m na głębokości blisko 14 m przez ostatnie 18 miesięcy wydrążyła tunel o długości blisko 5400 m i była kluczowym elementem podczas prac. Warto dodać, że podczas budowy wykorzystano 1800 sztuk rur przeciskowych. Każdego dnia w budowę zaangażowanych było około 130 osób.

Obecnie w trakcie realizacji jest także I etap budowy – to odcinek kolektora od ul. Karowej do Mostu Gdańskiego. Ostatni, III etap, jest w fazie projektowania. Do drążenia tego ostatniego odcinka, od komory połączeniowej z kolektorem Bielańskim do Zakładu „Farysa”, także będzie użyta tarcza Barbara.

Wartość kontraktów na wykonanie całego kolektora Wiślanego wynosi prawie 600 mln zł netto. Inwestycja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej. Udział środków własnych spółki wynosi 15% wszystkich kosztów, pozostałą część pokrywa dofinansowanie UE. Zakończenie inwestycji planowane jest do końca 2023 r.

Źródło: tekst MPWiK w m.st. Warszawie S.A.
REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA